ko-korikulum

Posted: 08/03/2010 in ko korikulum
Tags:

بسم الله الرحمان الرحيم

Pengurusan KOKURIKULUM  (KULIAH  KE – 1)

KANDUNGAN KURSUS

§Konsep Ko-kurikulum §

Ko-kurikulum  Dalam Spn-21/ Jpi §Jenis Ko-kurikulum

§Pengurusan Ko-kurikulum keugamaan

§Praktik Pengurusan  Ko-kurikulum keugamaan

 §Kajian Di Lapangan

PENILAIAN

•PARTISIPASI = 20

•  PROJEK PENGURUSAN = 30

 •  KAJIAN LAPANGAN = 20

 •  PEPERIKSAAN BERTULIS = 30

DEFINISI KOKURIKULUM

Kokurikulum pada amnya merupakan aktiviti dan pengalaman pendidikan yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara formal

– Abda Halim Abdul Rahim (1994)

Kokurikulum sebenarnya merupakan aktiviti amali sebagai lanjutan kepada mata pelajaran di bilik darjah yang diintergrasikan dalam aktiviti praktikal gunaan (applied) dan ia bukanlah satu konsep yang terpisah daripada kurikulum pendidikan

– Mohd Nor Che’Lah (1985)

Apa jua aktiviti selain kurikulum di sekolah-sekolah dalam konteks pembelajaran murid dianggap sebagai kokurikulum, sama ada ianya bersifat intra-mural atau extra-mural dan sama ada ianya bersifat pembelajaran formal atau tidak formal.

(Collins, 1973)

DEFINISI KOKURIKULUM

Kegiatan kokurikulum ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan dilakukan di luar bilik darjah  yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran serta nilai-nilai yang dipelajari di bilik darjah

KOKURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

Merupakan segala gerak kerja atau aktiviti praktik dilakukan di luar bilik darjah yang mendokong dan membantu tercapainya tujuan pendidikan Islam. Aktiviti-aktiviti tersebut meliputi latihan ke arah pengukuhan aqidah, kesempurnaan syariah dan ketinggian akhlak berasaskan kesempurnaan pendidikan akal, rohani dan  jasmani sesuai dengan tuntutan al-Quran dan al-Sunnah.

-Haji Yahya Apong (2008)

KERANGKA  KEBERKESANAN KO KURIKULUM

KO-KURIKULUM

PEMBIASAAN         PENGUKUHAN          PENINGKATAN              TAMBAH NILAI

KOGNITIF             EFEKTIF            PSIKOMOTOR

AMALAN YANG SEMPURNA & PENGHAYATAN

•TUJUAN UMUM

kurikulum     ↔       Ko kurikulum

thoharah       ↔       Pertandingan thoharah

ilmu               ↔        Amal

TUJUAN KOKURIKULUM

1) Menambah / Mengukuhkan ilmu

2) Meningkatkan,Memantapkan kemahiran

3) Membentuk / Memupuk Keperibadian

TUJUAN KOKURIKULUM

§MENAMBAHKAN MINAT PELAJAR  KEPADA PELAJARAN MELALUI KEGIATAN KOKURIKULUM YANG BERKAIATAN DENGAN SUBJEK TERTENTU.

§MELATIH DAN MEMUPUK  SAHSIAH PELAJAR DARI ASPEK ROHANI (AQIDAH/SYARIAH/AKHLAK )

 §MELAHIRKAN PELAJAR YANG CERDAS DAN CERGAS DARIPADA SEGI FIZIKAL DAN MENTAL.

 §MEMUPUK SAHSIAH KEPIMPINAN DAN  SEMANGAT BERKERJASAMA KEPADA PELAJAR.

§MENYEDIAKAN ASAS YANG KUKUH  KEPADA PELAJAR SEBAGAI PEMIMPIN  DAN  WARGA MASYARAKAT  DI MASA DEPAN.

§MENYEDIAKAN PENGALAMAN HIDUP BAGI MEMBERIKAN PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN KEPADA PERKARA YANG TELAH  DIPELAJARI  DI DALAM BILIK DARJAH

MATLAMAT KOKURIKULUM SPN 21

1)MEMBINA DAN MENGUKUHKAN PENGETAHUAN, KEMAHIRAN, SIKAP DAN NILAI.

2)PERLBAGAI AKTIVITI KOKURIKULUM MEMBERI PELUANG UNTUK MENJADI LEBIH BERBAKAT.

 3)MENYERAPKAN PATRIOTISME DAN RASA TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT.

4)MEMPROMOSI  INTEGRASI .

PENGIKTIRAFAN AKTIVITI KOKURIKULUM

PENCAPAIAN DAN PENYERTAAN PELAJAR DALAM AKTIVITI-AKTIVITI KOKURIKULUM AKAN DIBERI PENGIKTIRAFAN DAN DI MASUKKAN KE DALAM LAPORAN PENCAPAIAN DAN KEMAJUANSEKOLAH.PENCAPAIAN DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM INI JUGA ADALAH DISYORKAN UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI SUATU KELEBIHAN DALAM PERTIMBANGANBAGI KEMASUKAN KE INSTITUSIPENGAJIAN TINGGI ATAU UNIVERSITI DAN ALAM PERKERJAAN.

PEMBAHAGIAN MASA

SETIAP SEKOLAH HENDAKLAH MERANCANG PROGRAM DALAM  20 – 24 MINGGU SETAHUN BAGI SETIAP AKTIVITI TERTAKLUK KEPADA PERINGKAT PERSEKOLAHAN

PERINGKAT JUMLAH WAKTU PEMBAHAGIAN MASA
TAHUN 1 – 3 2 1 JAM
TAHUN 4 – 6 3 1 JAM 30 MINIT
TAHUN 7 – 8 3 1 JAM 30 MINIT
TAHUN 9 – 11 3 1 JAM 30 MINIT

 KOKURIKULUM DALAM SPN 21 

AKTIVITI KOKURIKULUM MENDOKONG KURIKULUM SEKOLAH UNTUK MENCAPAI PENDIDIKAN HOLISTIK. SETIAP PELAJAR DI PERINGKAT RENDAH DAN MENENGAH AKAN MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM SEPERTI BERIKUT:

1)SUKAN DAN PERMAINAN

 2)PASUKAN PAKAIAN BERUNIFORM

 3)KELAB DAN PERSATUAN

 4)PASUKAN SENI DAN BUDAYA

SKOP DAN JENIS KOKURIKULUM SEKOLAH
DALAM SPN 21

§PILIHAN ATAU KEPELBAGAIAN:  

-Sukan & Permainan  Aktiviti-aktiviti Keagamaan, kesenian dan kebudayaan  

-Kelab-kelab, badan-badan akademik / bukan akademik

– Pasukan Beruniform

§PASOKAN BERUNIFORM :

  (Setiap sekolah hendaklah menubuhkan sekurang-kurangnya satu pasokan)

 Kadet Polis  Kadet Askar  Pengakap  Pandu Puteri  Bulan Sabit  Kadet Bomba & Penyelamat

KOMPONEN AKTIVITI KOKURIKULUM

SUKAN & PERMAINAN PASOKAN BERUNIFORM KELAB / PERSATUAN

AKADEMIK/

BUKAN AKADEMIK

Badminton

Bola jaring

Bola keranjang

Bola jaring

Bola sepak

Hoki

Kriket

Sepak takraw

Ping Pong

Tenis

Ragbi

Skuasy

Silat,karate/judo dll

Renang

Gimnastik

Olahraga

Kadet Polis

Kadet Askar

Kadet Bomba & Penyelamat

Bulan Sabit Merah

Pancaragam

Pangakap

Pandu Puteri

Pasokan Serigala

Puteri Islam

K. bahasa

K. Matematik

K. Sains

K. Seni Lukis

K. Agama

K. Penulisan

K. Pusat Sumber

K. Kesenian

K. Kembara

K. Debat

K. Dakwah

K. Silat

K. Alam sekitar

K. Mari Bercerita

 

KOKURIKULUM ROHANI SEKOLAH MENENGAH

§ KELAB ROHANI

 úDIBAIE úDIKIR SARAFIL ANAM úHADRAH úNASYID úKUIZ IRK

 §PENGANJURAN MAJLIS MEMPERINGATI HARI-HARI KEBESARAN ISLAM

úMAULUD NABI SAW úNUZUL QURAN úHIJRAH úISRA MIKRAJ úMENYEMARAKKAN BULAN RAMADAN úSAMBUTAN HARI RAYA

INFO AWAL  KOKURIKULUM

DI PERINGKAT AWAL

§Bermula Dengan Tertubuhnya Sebuah Sekolah

 §Tidak Dirancang Secara Sistematik

 §Penganjuran Atas Budi Bicara Dan Kebijaksanaan Pentadbir Sekolah

 §Tidak Mempunyai Nilai Akademik

 

PERKEMBANGAN TERKINI

NAMA LAIN

§Ditubuhkan Unit Kokurikulum

 §Dinilai Sebagai Bertaraf Akademik

 §Pengajian Tinggi Menawarkan Kursus

 §Pengajian Tinggi Menjadikan Kursus Teras

 §Dimasukkan Dalam Kalendar Akademik 

INFO AWAL  KOKURIKULUM

NAMA LAIN

Kokurikulum juga dikenali sebagai

1)Kurikulum Tambahan (Extra-currulum)

2)Kurikulum Tambahan   (education for leisure)

3)   Aktiviti kelas Tambahaan  (extra-class activities)

 

INFO AWAL
 KOKURIKULUMPASOKAN BERUNIFORM :

  (Setiap sekolah hendaklah menubuhkan sekurang-kurangnya satu pasokan)

 Kadet Polis
 Kadet Askar
 Pengakap
 Pandu Puteri
 Bulan Sabit
 Kadet Bomba & Penyelamat

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s