Ko Kurikulum ( kuliah 2 )

Posted: 08/03/2010 in ko korikulum
Tags:

بسم الله الرحمن الرحيم

Pengurusan KOKURIKULUM

KULIAH  KE – 2 04-02-2010

1. UNSUR-UNSUR  TERBIYYAH DALAM KOKURIKULUM KEUGAMAAN

1.Keimanan kepada Allah

 2.Beradab atau bersusila seperti sopan santun

 3.Taat dan patuh kepada arahan

4.Bertanggungjawab seperti boleh dipercayai atau diharap

 5.Jujur, ikhlas dan amanah

 6.Keberanian seperti keyakinan diri dan cekal hati

 7.Berdikari seperti kebebasan membuat sesuatu dalam ruang lingkup peraturan

2. UNSUR-UNSUR  TERBIYYAH DALAM KOKURIKULUM KEUGAMAAN

1.Bersih seperti bersih hati dan jasmani

2.Bercita-cita seperti bersemangat, rajin berusaha

 3.Mengawal diri seperti disiplin kendiri, menjauhi yang makruh dan tidak melakukan yang haram

 4.Kasih sayang seperti berperikemanusiaan dan belas kasihan

5.Bertimbang rasa seperti bertolak ansur dan sanggup berma’af-ma’afan

TARBIYYAH KOKURIKULUM KEUGAMAAN

MENINGKATKAN =• ILMU • IMAN •AkhlakAK

MEMBENTUK= •JASADIAH •KEMAHIRAN •KETRAMPILAN

MENGASAH = •BAKAT •HOBI •REKRIASI •KOMUNIKASI

MISI KOKURIKULUM KEUGAMAAN

PENDIDIKAN ISLAM =  Akal , Rohani , jasmani

Dakwah Islamiah = Amal Ma’ruf Nahi Mungkar

UNIT KOKURIKULUM & PELAJARAN LAMJUTAN JPI

KEGIATAN

WAJIB  JABATAN PENGAJIAN ISLAM

1-•KETUA PELAJARAN LANJUTAN •KETUA PROJEK PERADUAN DIKIR SYARAFIL ANAM ANTARA JABATAN KHEU

2-•KETUA PROJEK KELAS DEWASA •PEGAWAI KEGIATAN BEUNEI 1 •KETUA PROJEK PENYAMPAIAN HADIAH CEMERLANG •ANTIVITI ANJURAN     SEKOLAH   ARAB •SAMBUTAN AWAL TAHUN HIJRAH

3-•KETUA PROJEK PERDUAN TULISAN JAWI •KETUA PROJEK SKIM GALAKAN KHATAM AL-QURAN MURID DIBAWAH 10 TAHUN •AKTIVITI SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN

4-•KETUA PROJEK SAMBUTAN  HARI KEPUTERAAN KDYYMM •KETUA PROJEK BERTEDARUS BULAN RAMADHAN •AKTIVITI PERHIMPUNAN SETIAP HARI KHAMIS •RATIB AL-ATAS

STRUKTUR
UNIT KOKURIKULUM & PELAJARAN LANJUTAN JPI (SAMBUNGAN)

•KETUA UNIT KOKURIKULUM JPI

1 •KETUA PROJEK PERADUAN SYARAHAN TAFSIR AL-QURAN •KETUA PROJEK PERADUAN RAWI •KETUA PROJEK MAJLIS KHATAM AL-QURAN PERSEKOLAHAN UGAMA •SAMBUTAN HARI GURU

2•KETUA PROJEK PERADUAN DIKIR SYARAFIL ANAM •KETUA PROJEK PERADUAN NASYID MODEN •SAMBUTAN MAULUD & SAMBUTAN HARI RAYA IDIL FITRI

3•KETUA PROJEK UNIT KOKURIKULUM DISETIAP DAERAH3

MATLAMAT UNIT KOKURIKULUM

§MEMBANTU DALAM MENINGKATKAN KUALITI PENDIDIKAN UGAMA MELALUI PROGRAM-PROGRAM SOKONGAN YANG BERBENTUK KEGIATAN KEUGAMAAN

 §MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM BIDANG KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT SEPERTI MAJLIS BERTAHLIL, BERDIKIR DAN SEBAGAINYA

§MENINGKATKAN KEUPAYAAN PELAJAR DALAM PEMBACAAN AL-QURAN, SYARAHAN, TAHLIL, RAWI. DIKIR SYARAFIL ANAM, TULISAN JAWI DAN SEBAGAINYA DENGAN BAIK DAN SEMPURNA

KEPENTINGAN
UNIT KOKURIKULUM JPI

1)Mengendalikan peraduan-peraduan

2)Mengendalikan kegiatan/aktiviti keugamaan

 3)Mengendalikan majlis-majlis keugamaan jabatan  JPI

 4)Mengendalikan kegiatan-kegiatan KHEU

 5)Mengendalikan institusi khas

 6)Mengendalikan kelas dewasa ugama

 7)Mengendalikan skim tilawah al-quran remaja

KEGIATAN WAJIB  JABATAN PENGAJIAN ISLAM

 

KEGIATAN SASARAN
ü Peraduan membaca al-quran Murid berbakat
ü Peraduan syarahan tafsir al-quran Murid berbakat
ü Peraduan dikir syarafil anam Murid berbakat
ü Peraduan rawi Murid berbakat
ü Peraduan tahlil Sekumpulan murid
ü Peraduan tulisan jawi Terbuka semua Murid
ü Peraduan hafal al-quran Dibuka semua murid
ü Khatam al-quran Darjah VI
üTausyeh & nasyid Sekolah
üKuiz hijrah Sekolah
üPidato arab Sekolah Arab

 KEGIATAN KOKURIKULUM

 

KEGIATAN  WAJIB                                   KEGIATAN LUMRAH                                        KEGIATAN BARU

BERKALA                                                           HARIAN                                                          BERMUSIM       

 

KEGIATAN WAJIB / BIASA ANJURAN SEKOLAH

KEGIATAN SASARAN
• Sambutan hari-hari kebesaran Islam Semua murid
• Lawatan Semua murid
• Majlis Penghargaan Semua murid
• Majlis Penutup sekolah Semua murid
• Tahlil ke rumah-rumah Semua murid
• Peraduan -peraduan Semua murid
• Ceramah motivasi Semua murid
• Sembahyang Hajat dan doa kesyukuran Semua murid

PROSEDUR MERANCANG KEGIATAN KOKURIKULUM  (BARU / ISU SEMASA)

1.Peka terhadap perkembangan semasa dengan mengenali isu-isu utama yang berkaitan tugas dan peranan pendidikan islam.

 2.Lakukan penyelidikan melalui pemerhatian tinjauan, pembacaan, temubual dan perbincangan tidak resmi dengan rakan guru atau pihak yang berkaitan.

 3.Setelah dikenalpasti masalah sebenar, maka kemukakan kertas cadangan kegiatan kokurikulum yang bersesuaian.

 4.Hadapkan kertas cadangan kepada ahli terlebih dahulu untuk mendapatkan pandangan awal kemudian baharulah kepada pimpinan atasan sekolah.

 5.Setelah dipersetujui dan mendapat keyakinan dari semua pihak, maka laksanakan seperti yang dirancang.

 I.Bentuk jawatankuas kerja

 II.Melaksanakan masa yang ditetapkan

 III.Menyediakan laporan selepas kegiatan. 

 KEGIATAN BERASASKAN ISU SEMASA

ISU KEGIATAN SASARAN PENGENDALIAN
Pakaian tidak menepati kehendak Islam • Pameran Pakaian Islam •Semua murid •Murid darjah tertentu
ISU KEGIATAN SASARAN PENGENDALIAN
Kesempurnaan Ibadat sembahyang • Klinik Ibadat •Peraduan •Semua murid • Murid darjah tertentu • Sekolah
Murid tidak memahami cara tayyamum • Kelinik Tayammum • Pameran Kaifiat Tayyamum •Peraduan tayyamum • Semua murid • Murid terlibat •Murid darjah tertentu
ISU KEGIATAN SASARAN PENGENDALIAN
Terlibat ajaran sesat • Forum aqidah • Lawatan • Pameran •Kaunseling • Semua murid • Murid yang terlibat • Sekolah • Bersama pihak yang berkaitan
Pakaian sokan tidak Islami •Sokan  sesuai cara Islam •Semua murid •Sekolah
Negatif Internet • Bengkel penggunaan ICT cara Islam • Semua murid • Sekolah • Bersama pihak yang berkaitan

FORMAT
KERTAS KERJA CADANGAN KEGIATAN

 

1.Pendahuluan & Latar Belakang Kegiatan

 2.Objektif Kegiatan

 3.Sasaran Kegiatan

 4.Waktu/ Masa/Hari/Tempoh Tempat Mengadakan.

 5.Pengisian Kegiatan / Majlis

 6.Implikasi

 7.Kewangan

8.Rangka Plan Tindakan Kegiatan

 9.Bentuk Jawatankuasa Kerja 

10.Manual Kerja Jawatankuasa Kerja   (Apabila Lantikan Telah Dibuat)

 

CONTOH RANGKA PLAN TINDAKAN KEGIATAN PAMERAN PAKAIAN ISLAM:

 

KEGIATAN TARIKH TINDAKAN
MASYUARAT JK PERTAMA 12 /03/2010 SETIAUSAHA
MAKLUMAN MURID

YANG TERLIBAT MENGENDALIKAN

 

15/03/2010

PENGERUSI  KEGIATAN
MESYUARAT KE-2 17 /03/2010 PENGERUSI  KEGIATAN
PERSEDIAAN PAMERAN 04/04/2010 – 02/05/2010 SETIAP AHLI JK KERJA
MESYUARAT KE-3 03/05/2010 SETIAP AHLI JK KERJA
MEMASANG PAMERAN 05-06/5/2010 SETIAP AHLI JK KERJA
KEGIATAN

SEBENAR

 

07 / 05 / 2010

SEMUA JK DAN

YANG TERLIBAT

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s