KANDUNGAN;

 1. PENDAHULUAN.
 2. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN  SEBELUM PEMERINTAHAN BRITISH
 3. PERKEMBANGAN  PENDIDIKAN  SEMASA  PENTADBIRAN  RESIDEN
 4. PERKEMBANGAN DASAR PENDIDIKAN UGAMA ISLAM DI BRUNEI
 5. SEKOLAH  MELAYU
 6. SEKOLAH  CINA
 7. SEKOLAH INGGERIS
 8. SITUASI PENDIDIKAN SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA.
 9. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN 1954
 10. DASAR PERKEMBANGAN PENDIDIKAN 1962
 11. PERKEMBANGAN DASAR PENDIDIKAN 1972
 12. KEGAGALAN DASAR PENDIDIKAN NEGARA 1962 DAN DASAR PENDIDIKAN 1972- 19
 13. DASAR PENDIDIKAN DWI BAHASA
 14. KONSEP DWIBAHASA
 15. KESIMPULAN
 16. LAMPIRAN   

PERKEMBANGAN DASAR PENDIDIKAN 1954 -1985 : SATU TINJAUAN

PENDAHULUAN.

Pendidikan memainkan peranan bagi kecemerlangan sesebuah negara  untuk membangun. Oleh itu Brunei tidak terkecuali bagi proses kearah pembangunan dan meninggi tarafkan kedudukan negara ke  mata dunia. Sejarah perkembangan dasar pendidikan banyak memberi kesedaran kepada kita bahawa Dasar pendidikan yang dilaksanakan itu mengharungi rintangan-rintangan yang patut dinilai semula oleh sesiapa sahaja yang terlibat dengan bidang pendidikan samaada dari golongan bertaraf atasan maupun yang baru terlibat dalam bidang pendidikan. Kerana jika seseorang yang berkenaan itu dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada apa yang telah berlaku tentang perkembangan dasar pendidikan negara ini sudah pasti tidak akan mudah tersilap hingga ke hari ini.

Dalam essei ini akan merungkap beberapa perkembangan dasar pendidikan di Brunei bermula dari peranan Pehak Residen dalam perkembangan dan sistem pendidikan di Brunei. Mengapakah Pehak Residen yang tidak mahu pendidikan di negara ini berkembang seperti yang diharapkan oleh masyarakat di awal penubuhan pendidikan secara formal ? Sejauh manakah perkembangan dasar pendidikan di Brunei, di mana sering berlakunya pembaharuan hingga ke hari ini ? Mengapa dasar pendidikan itu membawa kegagalan sehingga membawa ke dasar pendidikan semasa kemerdekaan iaitu pada tahun 1984 ? ( sila lihat Lampiran 6 )

Dalam essei ini akan menjelaskan terlebih dahulu perkembangan dasar pendidikan di zaman sebelum,smasa dan selepas pentadbiran Residen dan sekolah-sekolah yang dibina hingga ke tahun 1954, iaitu bermulanya Dasar Pendidikan 1954 dan peranan sekolah-sekolah yang dibina itu terhadap masyarakat di Brunei.

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN  SEBELUM PEMERINTAHAN BRITISH

Sebelum mengulas tentang perkembangan pendidikan Brunei pada 1954 hingga 1984, perlu di ketehui juga asas perkembangan  pendidikan di Brunei adalah lebih awal daripada yang dijangkakan, di mana, pendidikan Islam mula berlaku adalah serentak dengan kedatangan Islam di Negara Brunei Darussalam pada abad ke 13 Masehi ( Pg Hj Mohammad bin Pg. Hj Abd Rahman, Dr., 2005 : 12 ). Sehubungan dengan dengan  itu, telah  terbukti apabila artifek sejarah terbaru yang ditemui dalam tahun 1972,  iaitu penemuan oleh Muzium Brunei yang menemui sebuah batu nisan di perkuburan orang Islam di Rangas. Di mana sebuah batu nisan itu dipercayai kepunyaan oleh seorang pegawai kanan dalam zaman pemerintahan Chun Yu, yang di utus ke Puni ( Brunei) yang meninggal dalam tahun 1264 M ( Hj Zaini Hj Ahmad Dr. , 2003 : 23 ).

Dengan bukti ini menunjukkan bahawa Islam telah bertapak lebih awal, dan secara lojiknya pendidikan yang berunsurkan agama Islam  sudah diterapkan kepada penduduknya ketika itu dan dikalangan masyarakatnya sudah pandai menulis sehingga berkemahiran untuk mencatatkan  penulisan ke atas batu nisan.Oleh yang demikian, seperti yang dimaklumi bahawa sebagai seorang yang mengakui ia Islam, adalah satu kewajiban bagi seorang Muslim bahawa  untuk menjalankan kewajiban ibadah dan mengukuhkan akidah mestilah ada ilmu pengetahuan ugama.

Pendidikan pada ketika itu secara tidak resminya dijalankan menerusi rumah-rumah, masjid-masjid dan surau-surau  dan tidak juga ketinggalan dijalankan di istana. Manakala sejarah pendidikan di Brunei tidak di catatkan adanya institusi pengajian pondok seperti yang wujud di tempat lain di Nusantara dan di Tanah Melayu. Walau bagaimanapun, pada peringkat awal ini matlamat pendidikan ialah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan fardhu ain bagi membentuk keperibadian Muslim yang sempurna. Tenaga pengajarnya pula terdiri daripada mubaligh-mubaligh, pedagang-pedagang Islam, Imam-Imam, Pembesar-pembesar negara dan orang-orang alim setempat ketika itu.

Adapun kurikulumnya meliputi persoalan aqidah dan perkara-perkara ibadat serta membaca Al Quran sahaja. Manakala struktur pengajiannya tidaklah berjalan secara terbuka tanpa ada peraturan dan garis pandu yang tertentu.

PERKEMBANGAN  PENDIDIKAN  SEMASA  PENTADBIRAN  RESIDEN

Sistem Residen mula bertapak di Brunei pada tahun 1906, iaitu selepas termeterinya Perjanjian Perlindungan dengan pihak British pada 3 Disember, 1905 dan 2 Januari 1906. Sebaik sahaja Brunei di bawah pentadbiran Residen, negara ini mengalami berbagai perubahan baik dari segi sosial, ekonomi, pentadbiran maupun pendidikan.

Namun sistem pendidikan tidak diperkenalkan secara mendadak kerana kerajaan Residen terpaksa memulihkan sistem pentadbiran yang telah mengalami berbagai rintangan itu terlebih dahulu. Proses ini mengambil masa selama lebih kurang lima ke enam tahun. Ini bersandarkan kenyataan Jatswan S.Sidu yang mana ura-ura melahirkan satu sistem pendidikan ala Barat hanya terlaksana pada tahun 1911.( Jatswan S. Sidhu, 1995 : 12 ).

Oleh itu, pada peringkat awal sistem pendidikan diperkenalkan adalah untuk mengisikan kekurangan kakitangan kerajaan ketika itu, seperti yang dikatakan oleh Residen Inggeris pada tahun 1912 dalam laporan tahunan beliau, bahawa belum terdapat dikalangan penduduk yang tahu membaca dan menulis.

Ini bererti penduduknya belum pandai membaca dan menulis dalam huruf rumi kerana sebelum sistem Residen diperkenalkan, telah sedia wujud golongan penduduk tempatan yang tahu membaca dan menulis dalam huruf jawi.(  Sabihah Osman, 1995, : 61 )

Ia ditambah lagi dengan laporan Residen British (1916 – 1921 ) yang mengatakan

“ … these do not aim at providing a high standard of education. They do, however provide the children with elementary training and also teach them discipline, punctuality and personal cleanliness…” ( Hj Jamil Al Sufri, 1999 : 14 )

Jadi dengan itu jelas menunjukkan bahawa tujuan pihak British mengadakan bukanlah untuk mencapai kemajuan pendidikan yang lebih tinggi lagi bagi masa depan penduduk tempatan. Di mana, pihak Residen British memberikan pendidikan kepada rakyat Brunei dengan tidak memberikan pendidikan ke taraf yang tinggi.

Oleh itu, mereka hanya mendedahkan dan memberikan bidang pendidikan kepada penuntut-penuntut di Brunei,  hanyalah sakadar untuk kepentingan asas sahaja dan bukan untuk mencapai kemajuan pendidikan yang lebih tinggi lagi bagi masa depan penduduk tempatan. Sebelum ini kebanyakan penduduk Brunei pada masa itu ada yang sudah pandai membaca dan menulis di dalam tulisan Jawi.

Dari hal demikian pada tahun 1914, bermulalah sistem pendidikan secara formal dimana sekolah-sekolah didirikan termasuklah sekolah-sekolah yang akan diperjelaskan  lebih terperinci lagi nanti, iaitu seperti sekolah misi, Melayu, Cina dan Inggeris.

Walaupun pendidikan formal sudah mula diperkenalkan di Brunei pada tahun 1914, namun kerajaan tidak pernah mengeluarkan secara rasmi dasar pendidikan yang dijalankan di Brunei sehingga tahun 1953. Ini mungkin disebabkan pihak British yang menguasai pendtadbiran Kerajaan ketika itu tidak begitu mengambil berat tentang perkembangan pendidikan di Brunei.

Justeru, bidang pendidikan di anggap kurang penting berbanding dengan bidang-bidang lain seperti perdagangan, perindustrian, pertanian dan sebagainya, yang lebih menguntungkan. Sedangkan dalam proses pendidikan, satu dasar yang perlu diwujudkan dan dirancang bagi menentukan arah dan tujuan sebenar pendidikan negara, agar ia sesuai dengan arus perkembangan ekonomi dan sosial yang dialami oleh sesebuah negara itu.

Pendidikan di Brunei pada tahun-tahun sebelum 1960-an adalah  mundur. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh pentadbiran Residen British yang secara umumnya tidak pernah mengambil perhatian yang berat terhadap pelajaran anak-anak tempatan.( Razali Hj Ahmad, 1999 : 304).

Kegagalan pentadbiran Residen untuk menyediakan satu sistem pelajaran adalah tidak dapat diterima kerana selepas Perang Dunia Kedua. Ketika itu Brunei mempunyai lebihan perbelanjaan yang agak besar. Ianya tidak menjadi masalah jika sekiranya pihak Residen benar-benar ingin memajukan anak-anak tempatan.( Razali Hj Ahmad, 1999 : 305)

Berdasarkan kepada perkembangan pelajaran dan dasar pelajaran yang diterima dalam zaman Residen, sedikit sebanyak  telah memberikan kesan yang jelas kepada perkembangan sosio ekonomi di Brunei sehingga tahun-tahun 1960-an.

 

Melihat daripada dasar-dasar yang dijalankan di atas, adalah tidak dinafikan bahawa kemunduran penyertaan penduduk-penduduk tempatan dalam perkembangan sosioekonomi adalah berpunca daripada ketidak sesuaian dasar pelajaran yang mereka terima.

Walau bagaimanapun kelemahan-kelemahan ini tidaklah sepenuhnya disebabkan oleh kelemahan dasar pelajaran yang dijalankan oleh pentadbiran Residen sahaja, tetapi masyarakat pada masa itu  dalam menerima sistem pelajaran ala barat pada peringkat awalnya tidak meyakinkan mereka.

Ramai berpendapat pelajaran barat hanya akan membuka jalan bagi orang-orang barat untuk ‘mengkristiankan’ anak-anak mereka. Bagi mereka istilah barat itu berkait rapat dengan ugama Kristian.

Oleh itu masalah-masalah  tadi, telah menambahkan lagi ketidak seriusan pentadbiran Residen dalam menangani serta menyesuaikan dasar atau perkembangan pendidikan yang dapat memberikan galakan untuk anak-anak tempatan dalam memajukan dan menyertai perkembangan sosioekonomi Brunei sehingga tahun 1950-an.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERKEMBANGAN DASAR PENDIDIKAN UGAMA ISLAM DI BRUNEI

Pendidikan Ugama Islam telah diperkenalkan di Brunei sejak abad ke – 14, iaitu oleh mubaligh-mubaligh dan juga orang-orang tempatan melalui masjid-masjid, balai-balai dan rumah-rumah persendirian. ( Hj Abd. Ghani Hj.Bujang , 1999 : 356 )

Pelajaran ugama sebagai satu mata pelajaran mula diperkenalkan di sekolah rendah dalam tahun 1930-an iaitu apabila sistem pendidikan persekolahan  secara teratur diperkenalkan. Walau bagaimanapun persekolahan ugama secara penuh dan bersistem bermula dalam tahun 1956, Kewujudan sistem persekolahan Ugama khas ini adalah atas titah perintah perkenan Allahyarham Sultan Omar Ali Saifuddin III iaitu setelah mendapat laporan dan syor berikutan terdapat kelemahan murid-murid di beberapa sekolah Melayu dalam pendidikan Ugama.

Laporan tersebut menyatakan dua yang utama iaitu pertama, kebanyakan murid tidak tahu rukun Islam sementara kedua, masa belajar ugama terlalu pendek dan guru-guru mengajar itu bukan keluaran dari sekolah ugama dan tidak pandai menjalankan tugas menurut peraturan sekolah.

Oleh yang  demikian pendidikan persekolahan ugama secara penuh dan bersistem telah ditubuhkan dengan menggunakan bangunan Sekolah-sekolah Kerajaan Melayu dan Inggeris.

Kementerian Hal Ehwal Ugama adalah agensi resmi kerajaan yang bertanggungjawap sepenuhnya dalam hal ehwal ugama termasuklah pelaksanaan pendidikan Islam di negara Brunei Darussalam. Manakala Jabatan Pengajian Islam adalah jabatan khusus yang mentadbir dan memantau perjalanan pendidikan Islam tersebut.

Dalam tahun 1966, Sekolah Arab pertama ditubuhkan iaitu Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah dan berikutnya dalam tahun 1967 Sekolah Menengah Arab Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Damit pula ditubuhkan.

Dengan kemunculan sekolah ugama dan sekolah Arab, ternyata kedua-dua jenis sekolah ini telah dapat memenuhi sebahagian daripada ciri-ciri yang dikehendaki oleh Dasar Pendidikan Negara 1962 ( yang akan diperjelaskan lebih lanjut lagi) dan Dasar Pendidikan Negara 1972 dari segi penerapan  nilai-nilai ugama. Walau bagaimanapun kedua-dua sekolah ini tidak memberikan kesan yang besar terhadap perkembangan Dasar pendidikan pada ketika itu.

Kemudian dalam tahun 1972, muncul pula Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan dengan tujuan untuk membekalkan guru-guru ugama bagi kegunaan Sekolah-sekolah Rendah Ugama. Dalam pertengahan tahun 1970-an, bangunan kekal khas untuk persekolahan rendah ugama mula dibangunkan untuk menampung pertambahan murid-murid. Perkembangan institusi pengajian ugama terus meningkat lewat 1980-an seperti Ma’had Islam Brunei.

SEKOLAH  MELAYU

Sebelum menerangkan Dasar dan perkembangan lebih lanjut, ada lebih elok diperjelaskan dahulu perkembangan Sekolah Melayu dan secara tidak langsung menjadi dasar dalam pendidikan negara seperti yang telah janjikan untuk diperjelaskan lebih lanjut lagi di dalam essei  ini.

Sekolah Melayu pertama ditubuhkan di Bandar Seri Begawan pada tahun 1914. Keramaian pelajar sebanyak 30 orang dan bertambah kepada 40 orang pelajar setahun berikutnya. Kesemua pelajar ini terdiri daripada pelajar lelaki.

Disebabkan oleh sambutan  yang kurang menggalakkan dimana kedatangan yang tidak menentu, pihak kerajaan kurang mengambil perhatian serius untuk memperkembangkan sistem persekolahan Melayu.

Hal ini mungkin disebabkan pihak ibu bapa yang belum dapat menerima perubahan ini. Tambahan lagi, sistem persekolahan yang diperkenalkan ialah sistem pendidikan ala Barat ,oleh itu mereka takut akan terpengaruh dengan agama Kristian. ( Sabihah Osman, 1995 : 64 ).

Dalam pada itu, pada tahun 1915, sebuah sekolah Melayu didirikan di Muara oleh seorang guru di rumahnya dengan keramaian pelajar lelaki sebanyak 40 orang. Dua tahun berikutnya, sekolah Melayu ketiga didirikan di Belait. Menjelang tahun 1918 sebuah lagi sekolah Melayu didirikan dengan jumlah pelajar seramai 175 orang dan kesemuanya lelaki.

Oleh kerana Brunei belum mempunyai maktab latihan perguruan sendiri, bagi mendapatkan guru terlatih, pada 1924, beberapa orang calon guru dihantar ke Maktab perguruan Sultan Idris ( MPSI ) Tanjung Malim, Perak.

Manakala pada tahun 1925, masyarakat kedayan meminta di Kilanas untuk didirikan sebuah sekolah dan ianya mula beroperasi pada tahun 1926. Bagi mewujudkan kesungguhan belajar dikalangan penuntut dalam tahun 1929 satu enakmen kehadiran di sekolah diluluskan. Sehingga tahun 1932 enakmen ini hanya berkuatkuasa di Bandar dan setahun berikutnya baharulah diperluluskan ke Kuala Belait.

Seterusnya dalam tahun 1930, sebuah sekolah perempuan pertama dibuka di Bandar Brunei. Sekolah ini sekarang dikenali sebagai Sekolah Rendah Raja Isteri Fatimah. Satu-satunya sekolah perempuan pertama ini terpaksa ditutup apabila pengetuanya meninggalkan Brunei.

Sekolah itu akhirnya dibuka semula pada tahun 1932 di bawah seorang guru wanita berbangsa Melayu dengan keramaian pelajar seramai 13 orang, tetapi ditutup lagi pada tahun hadapannya kerana kekurangan penuntut yang hadir disebabkan ibu bapa yang enggan menghantar anak perempuan mereka ke sekolah.

Sejurus selepas itu pada tahun 1936, Sekolah Melayu ditubuhkan di Kuala Belait. Seramai 10 orang penuntut perempuan hadir belajar bersama pelajar lelaki yang lainnya. Menjelang tahun 1937, jumlah ini bertambah kepada 42 orang dan menjadi 48 orang dan menjadi 48 orang pada tahun 1938.

Pada tahun yang sama juga sebuah kelas khas bagi pelajar perempuan juga telah dimulakan di sekolah Melayu Jalam Sultan, di Bandar Brunei dengan keramaian pelajar 74 orang termasuk anakanda baginda Sultan.

Adapun dasar dan perkembangan sekolah Melayu pada selepas itu, iaitu berbalik pada tajuk asal bahawa dalam Dasar Pendidikan 1954, bahasa Melayu tidak menjadi bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan Brunei. Walau bagaimanapun, pihak British telah berjanji bahawa penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah akan dilaksanakan secepat mungkin dan penggunaan bahasa Inggeris akan dikurangkan.

Sehubungan dengan itu, British beralasan bahawa ia tidak dapat dilaksanakan secepat mungkin kerana bahasa Inggeris ialah bahasa penting dan banyak ilmu pengetahuan boleh didapati dalam bahasa ini.

Di samping itu, ia digunakan secara meluas di seluruh dunia. Jadi untuk memberikan pengetahuan yang  tinggi kepada anak-anak Brunei, maka penggunaan bahasa Inggeris adalah perlu. Sebarang usaha untuk menghapuskan bahasa Inggeris dalam pendidikan Brunei hanya akan menggagalkan rancangan untuk memberikan anak-anak Brunei berilmu pengetahuan.

Kekurangan buku-buku teks dalam bahasa Melayu juga menjadi penghalamg kepada penggunaan bahasa ini sebagai bahasa pengantar, lebih-lebih lagi dalam bidang teknikal dan peringkat pengajian tinggi. Brunei juga adalah di bawah naungan British, jadi penggunaan bahasa Inggeris adalah penting dari segi perhubungan dengan British yang menggunakan bahasa ini ( Bevington, 1983 : 120-121)

Biarpun pihak British telah bersetuju untuk meninggikan taraf sekolah pandai membaca dan menulis di sekolah-sekolah Melayu, ternyata terus diwujudkan dalam Dasar Pendidikan 1954. Dasar ini jelas, satu dasar penyekatan  dan menekan terhadap persekolahan Melayu.

Hal ini boleh dilihat apabila taraf tertinggi sekolah Melayu cuma setakat darjah VI dan kurikulumnya banyak menjuruskan kepada  mata pelajaran perkebunan dan kraft tangan. Namun begitu, penyekatan bukan saja terhadap sekolah Melayu, tapi  juga terhadap sekolah Inggeris Kerajaan. Dasar ini boleh di lihat dari segi sistem pelajaran yang bercampur baur antara mata pelajaran akademik dengan mata pelajaran teknikal dan vokasional.

Pendeknya, Pihak British khuatir dasar pendidikan pada masa itu apabila kemunculan golongan terpelajar di kalangan anak-anak  tempatan sudah pasti akan menggugat kedudukan pegawai British sebagai pentadbir penting dalam kerajaan Brunei.Selain itu, mereka juga merasa bimbang terhadap golongan terpelajar ini akan bangun menentang untuk membebaskan Brunei daripada cengkaman penjajah British seperti mana yang terjadi di negeri-negeri nusantara iaitu Filipina dan Indonesia.

SEKOLAH CINA

Kewujudan sekolah cina di negara ini hampir selari dengan penubuhan sekolah- sekolah Melayu. Sekolah Cina pertama didirikan di Bandar Brunei pada tahun 1916 dan menjelang tahun 1926 sebuah lagi sekolah persendirian Cina dibina di Kuala Belait.

Kedua-dua sekolah ini dibukakan kepada pelajar lelaki dan perempuan. Sementara itu pada tahun yang sama juga, sebuah lagi didirikan di Labi, Belait tetapi setahun berikutnya terpaksa ditutup. Manaka pada 1932, sekolah Cina di Bandar Brunei menerima pertambahan pelajar seramai 44 orang lelaki dan 18 orang perempuan.

Manakala sekolah Cina di Belait pula bertambah kepada 42 orang pelajar lelaki dan 11 orang pelajar perempuan. Menjelang tahun 1937 sebuah lagi sekolah Cina didirikan di Kuala Belait dan setahun berikutnya sebuah lagi di Seria.

Ini menjadikan jumlah pelajar di sekolah-sekolah Cina semakin bertambah walaupun kewujudan sekolah-sekolah Cina di negara ini adalah atas usaha bersama masyarakat itu sendiri tanpa adanya banyak bantuan dari pihak kerajaan seperti yang diberikan kepada sekolah-sekolah Melayu.

Sehingga pada tahun 1967 hanya terdapat lapan buah Sekolah Cina sahaja. Walau bagaimanapun sekolah-sekolah Cina mempunyai kurikulum yang berlainan dari sekolah-sekolah kerajaan.

SEKOLAH INGGERIS

Dasar perkembangan  sekolah Inggeris  boleh dikatakan lambat kerana hanya pada tahun 1930 sahaja baharulah sekolah itu dapat diwujudkan di Kuala Belait oleh British Malayan Petroleum Company ( BPMC ).

Pada tahun 1931 sekolah Inggeris dikelolakan oleh Mr.Synott ( seorang paderi Kristian di Kuala Belait) dangan keramaian pelajar 21 orang iaitu lelaki dan perempuan. Sekolah ini merupakan sebuah sekolah Perdagangan ( School Trade ) bertujuan untuk melatih orang Brunei bagi kerja-kerja di padang minyak.

Kemudian diikuti pula pada tahun 1933, Roman Catholic Mission telah membuka sekolah Inggeris kedua di Brunei dengan keramaian penuntut 29 lelaki dan 8 pelajar perempuan.

Menjelang 1938 sebuah lagi dibuka di Bandar Brunei . Setelah meletusnya Perang Dunia Kedua, didapati sebanyak tiga buah sekolah Inggeris yang telah dibuka dengan jumlah penuntut seramai 142 lelaki dan 34 perempuan.

Perhatian British terhadap pelajaran aliran Melayu agak sederhana, tetapi satu keberuntungan besar kepada perkembangan pendidikan di Brunei ketika itu, ialah langkah pihak  British memperkenalkan pelajaran bahasa Inggeris  sebagai salah satu mata pelajaran dalam tahun 1951 dan seterusnya penubuhan sekolah aliran Inggeris persediaan dan menengah.

Kerana langkah ini secara tidak langsung telah memberi peluang anak Brunei yang  pintar dan bijak menyambung pelajaran mereka di United Kingdom, Singapura dan Malaya.

SITUASI PENDIDIKAN SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA.

Pendudukan Jepun selama tiga setengah tahun di Brunei  membawa kepada satu keadaan yang menyebabkan perkembangan  pendidikan terbantut. Dalam sistem pendidikan ketika itu, pehak Jepun mahukan bahasa mereka digunakan ( Hussainmiya B.A., 1995 : 33).

Hal ini sedikit sebanyak menggangu kelancaran sistem pendidikan yang telah diwujudkan. Apabila Jepun menyerah kalah pada tahun 1945, keadaan sekolah-sekolah di Brunei amat mendukacitakan. Di antaranya ada yang rosak akibat dibom dan juga kerana ditinggalkan.

Di atas kesukaran ini pihak kerajaan terpaksa mengambil langkah untuk memulakan satu rancangan lima tahun pada 1946. Rancangan ini diperuntukkan bagi memperbaiki dan membina semula sekolah-sekolah baru.

Menjelang tahun 1947, terdapat sebanyak 24 buah sekolah Melayu di Brunei berada dibawah pengawasan Jabatan Pelajaran. Manakala pada tahun berikutnya dengan bilangan sekolah yang sama jumlah pelajar meningkat kepada 2,029 orang ( 1,653 pelajar lelaki dan 376 perempuan). Seterusnya pada tahun 1950 dengan bilangan sekolah yang meningkat maka keramaian pelajar sudah setentunya juga turut meningkat kepada 2,255 orang. ( sila lihat lampiran 1 )

Setelah baginda Sultan Omar Ali Saifuddin menaiki takhta keadaan ini dapat diimbangi dengan mengambil beberapa inisiatif. Sebagai seorang sultan yang mempunyai cita-cita bagi masa depan rakyatnya.

Baginda awal-awal lagi sudah sedar bahawa betapa pentingnya pendidikan bagi pertumbuhan masyarakat berkualiti.Baginda tahu bahawa satu-satu cara untuk mempertingkatkan taraf kehidupan rakyat adalah melalui peningkatan taraf pendidikan rakyat. (Muhd. Hadi Abdullah, 1991 : 30)

Pada tahun 1950, peruntukan untuk pembelajaran juga bertambah hingga empat kali ganda iaitu dari $ 56,018.00 pada tahun 1947 ke $201,041.00 pada tahun 1950.

Pada tahun 1954 diadakan pengenalan Rancangan kemajuan Pendidikan. Ini merupakan satu titik peralihan yang amat penting dalam kemajuan sisitem pendidikan Brunei amnya dan persekolahan Melayu Khasnya.

Dengan perancangan ini jumlah pelajar sekolah Melayu semakin bertambah. Pada tahun 1956 sebuah Maktab perguruan pertama siap dibina di Berakas dengan 21 orang guru pelatih.

Menjelang tahun 1959 sebanyak 52 buah sekolah Rendah Melayu telah wujud di Brunei dengan jumlah pelajar seramai 3,459 orang ( termasuk 1944 lelaki dan 1515 perempuan). Manakala sekolah Inggeris pula sebanyak 10 buah dengan pelajar keseluruhan seramai 3,583 orang. ( sila lihat lampiran 2 )

 

 

 

 

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN 1954

Walaupun dasar pendidikan sebelum tahun 1954 tidak dikeluarkan dengan rasminya, tetapi ia boleh dikesan menerusi apa yang sedang berlaku pada waktu itu. jelasnya, dasar pendidikan khususnya bagi sekolah Melayu hanyalah untuk membolehkan anak-anak Melayu pandai membaca dan menulis dalam tulisan jawi dan rumi sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Oleh itu pelajar yang lulus di Sekolah Melayu cuma layak untuk menjadi guru sekolah Melayu,  budak pejabat, petani, nelayan dan sebagainya.

Selain itu, ia bukan bertujuan untuk melahirkan tenaga manusia, berkemahiran yang dikehendaki oleh pembangunan negara dan dasar ini serupa dengan yang ada di Tanah Melayu. Sementara itu sekolah misi dan sekolah Cina beroperasi dengan menggunakan sistem pendidikan  dan kurikulumnya sendiri. Manakala Pendidikan Ugama cuma diajarkan sebagai satu mata pelajaran di sekolah-sekolah Melayu.

Menurut pendapat kebanyakan sarjana,  Brunei mempunyai dasar pendidikan yang rasmi dan jelas apabila Jabatan Pelajaran membentuk dasar pendidikan pada tahun 1954.

Kemunculan Dasar Pendidikan 1954 ini boleh dikatakan berpunca daripada desakan orang ramai dan pertubuhan sukarela yang mahukan satu corak pendidikan yang lebih baik dan teratur untuk dilaksanakan di Brunei. ( lihat lampiran 3 )

Persekutuan guru-guru Melayu di Brunei pernah menyuarakan kepada kerajaan melalui surat yang bertarikh 24 November 1953, supaya dasar pendidikan yang ada dirombak dan diganti dengan yang baru. Dasar baru ini hendaklah berlandaskan dasar pendidikan kebangsaan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama sekolah-sekolah Brunei.

Pada ketika itu kerajaan telah melancarkan Rancangan  Kemajuan Negara yang pertama ( 1953 -1958 ) sebagai satu rancangan yang menyeluruh, maka perkembangan pendidikan tidak terkecuali dalam rancangan ini.

Kerajaan ingin mengetahui mengenai apa yang berlaku terhadap persekolahan Brunei daripada pihak Jabatan Pelajaran supaya dapat diselaraskan dengan Rancangan Kemajuan Negara tersebut. Oleh sebab itu Jabatan tersebut menjelaskan mengenai dasar pendidikan Brunei dengan mengeluarkan Dasar Pendidikan 1954.

Sultan Omar Ali Saifuddin III telah menaiki takhta pada Jun 1950. Baginda mengganti kekanda Baginda yang telah lindung di Singapura pada Jun 1950.

Belum pun setahun baginda menaiki takhta Kerajaan, sebuah Sekolah Inggeris telah didirikan di Bandar Brunei. Sehubungan dengan itu baginda bukanlah bertujuan untuk mengetepikan peranan penting Sekolah Melayu.

Ini adalah satu langkah memperkuat dan mempercepat proses kelahiran satu golongan elit yang berpendidikan Barat yang boleh dijadikan penggerak jentera awal pada tahun 1951.

Di Bandar Brunei didirikan sebuah sekolah Menengah Inggeris Kerajaan ( Government Secondary English School ) yang menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya sebagai bahasa pengantar.

Kelompok pertama yang bernasib baik memasuki sekolah elit ini ialah murid-murid yang terpilih dimasukkan ke darjah peralihan selama dua tahun sebelum memasuki darjah biasa, yakni dalam Tingkatan 1 berumur di antara dua belas tahun hingga empat belas tahun.

Mengikut dasar pendidikan baru ini, pengambilan murid dikhaskan kepada mereka yang telah menjalani pendidikan asas selama empat tahun di Sekolah Melayu atau sekolah Cina.

Seorang murid akan belajar selama 13 tahun dari peringkat asas hingga ke peringkat menengah atau sebelum memasuki universiti ataupun hingga murid itu belajar enam tahun lagi.

Pada umumnya, Dasar Pendidikan 1954 adalah dasar yang diselaraskan dengan Rancangan Kemajuan Negara. Oleh itu, kerajaan akan menyediakan pendidikan percuma kepada semua anak-anak Melayu bermula daripada umur enam tahun. Mereka belajar di sekolah Melayu, Inggeris dan vokasional.

Menurut Laporan Aminuddin Baki dan Paul Chang, Dasar Pendidikan 1954 sebagai dasar terapung ( drifting ) kerana hanya menyesuaikan dengan keadaan semasa dengan tidak ada matlamat atau dasar yang tegas berhubung dengan peranan pendidikan dan persekolahan. Oleh yang demikian pendidikan di Brunei pada masa itu kurang berkembang dan tidak tentu hala ( Aminudin B. & Paul Chang,  1959 , :2 )

Dari dasar ini ternyata sistem pendidikan Brunei telah dibahagikan kepada tiga bahasa pengantar iaitu Bahasa Melayu bagi sekolah Melayu, sekolah Inggeris Kerajaan dan sekolah misi  menggunakan bahasa Inggeris, dan bahasa Cina pula  untuk sekolah Cina.

Ketiga-tiga persekolahan  ini telah diperjelaskan di dalam essai  ini tadi. Sehubungan dengan itu, ini bermakna dasar tersebut tidak menuju ke arah perpaduan masyarakat Brunei yang berlainan bangsa dan ugama.

Justeru tidak disatukan di bawah satu dasar pendidikan yang sama. Oleh yang demikian, sudah  jelas bahawa dalam Dasar Pendidikan 1954 ini, bahasa Melayu tidak menjadi bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan Brunei.

DASAR PERKEMBANGAN PENDIDIKAN 1962

Dasar pendidikan 1954 menjadi perbincangan  isu hangat dalam Majlis Masyuarat Negeri, ini kerana melalui rancangan kemajuan negara, perkembangan pendidikan perlu diambil perhatian ke arah pembangunan negara, lebih-lebih lagi selepas perlembagaan negara 1959.

Pada  tahun 1962, salah seorang ahli majlis yang mewakili Parti Pembangkang ( Pertai Rakyat Brunei) ketika itu mengusulkan supaya Kerajaan mengadakan satu Dasar Pendidikan Kebangsaan yang tidak dipengaruhi oleh dasar-dasar luar negeri. Syor ini telah mendapat tentangan daripada  wakil  Kerajaan kerana dikatakan membebankan kerajaan.

Sehubungan dengan itu, Kerajaan sebenarnya telah merancang untuk mengadakan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang baru. Ini menunjukkan cadangan daripada ahli Parti Pembangkang itu mendapat perhatian daripada Kerajaan. Di samping faktor desakan orang ramai yang menyebabkan kemunculan Dasar Pendidikan Negara 1962 .( lihat lampiran 4 )

Dalam persidangan Majlis Mesyuarat Negeri pada tahun 1960, di mana majlis telah memutuskan supaya Brunei mencapai kemerdekaan pada tahun 1965. Sementara itu Parti pembangkang mahu kemerdekaan itu diadakan lebih awal iaitu pada tahun 1963.

Jadi sebagai persediaan menyambut kemerdekaan ini, Brunei sudah pasti memerlukan tenaga tempatan yang berpendidikan tinggi untuk menerajui pentadbiran Kerajaan.

Dasar Pendidikan Negara 1962 boleh dikatakan dasar pelajaran pertama yang paling jelas kandungan dan tujuannya berbanding dengan Dasar Pendidikan  1954. Di antara perkara terbaru dalam dasar ini ialah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam persekolahan  Brunei.

Ia juga cuba menyatukan sekolah-sekolah yang berlainan aliran bukan saja menjadi satu aliran bukan saja menjadi satu aliran, bahkan cuba menyatukan sistem dan kurikulumnya.

 

Dasar ini juga mahukan supaya peluang pelajaran diberikan kepada semua lapisan rakyat Brunei, tidak seperti Dasar Pendidikan 1954 yang cuma menghadkan kepada anak-anak Melayu.  Justeru itu dalam Dasar Pendidikan ini, ia menjadi iklan dan penyampaian maklumat untuk melahirkan satu generasi yang taat kepada dan negara.

Ini kerana Allahyarhan Sultan Omar Ali Saifuddin III  pernah menyarankan kepada guru-guru ketika dalam titah baginda pada 14 Mei 1959 :

… saya sukacita hendak mengingatkan cikgu-cikgu dan guru-guru sekalian, iaitu dan saya berharap hendaklah guru-guru atau cikgu-cikgu selain daripada mengajar anak-anak dengan pelajaran-pelajarannya di bangku sekolah, juga hendaklah mengadakan didikan dan menggalakkan anak-anak atau murid-murid itu dengan semangat yang tingi tentang mengasihi tanah airnya, kaum keluarganya dan bangsanya, serta taat setia kepada pemerintah Kerajaan negerinya juga …

Keseluruhannya, Dasar Pendidikan 1962 adalam salah satu sumbangan besar kepada pendidikan dari segi penentuan haluan dan corak pendidikan. Pada ketika itu, struktur pentadbiran Jabatan Pelajaran diubahsuai dalam tahun 1964.

Justeru dalam tahun 1966, sekolah menengah aliran Melayu diperkenalkan sebagai langkah mengemaskini pentadbiran dan pengurusan termasuk memantapkan peluang dari segi menambah bilangan jawatan dan status perjawatan.

 

 

 

 

 

 

 

PERKEMBANGAN DASAR PENDIDIKAN 1972

Selepas 10 tahun dasar Pendidikan Negara 1962 dijalankan, beberapa perkembangan bermula dari perlantikan sebuah Suruhanjaya Pelajaran oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Suruhanjaya Pelajaran diarahkan untuk menilai kemajuan , meneliti dan menyiasat perkembangan pendidikan di Brunei bagi faedah membentuk satu Dasar Pendidikan Kebangsaan yang lengkap dan sesuai dengan cita-cita, kepentingan dan perkembangan ekonomi serta kedudukan rakyat Brunei.

Selain itu Suruhanjaya ini juga bertanggungjawab untuk mengkaji punca kegagalan perlaksanaan Dasar Pendidikan Negara 1962. Maka hasil kajian Suruhanjaya Pelajaran akan membentuk satu lagi dasar pendidikan yang baru pada tahun 1972.

Pada asasnya, kandungan Dasar Pendidikan 1972 tidak jauh bezanya dengan Dasar Pendidikan Negara 1962. ( sila lihat lampiran 5 ) Dalam kedua-dua dasar tersebut mempunyai persamaan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utama di sekolah-sekolah di Brunei, menyatukan sistem pendidikan mengisi keperluan tenaga manusia, dan melahirkan generasi yang taat kepada Sultan dan negara.

Walau bagaimanapun, Dasar Pendidikan  1972 juga menonjolkan kepentingan  pendidikan Islam dalam sistem persekolahan di Brunei. Aspek ini tidak disentuh oleh Dasar Pendidikan Negara 1962,mungkin pembuat dasar ini menganggap pendidikan ugama ialah tugas Jabatan Hal Ehwal Ugama ( yang telah diperjelaskan tadi ).

Sementara itu adanya penekanan pendidikan Islam dalam Dasar Pendidikan 1972 disebabkan ada antara ahli yang bertanggungjawab membuat dasar ini iaitu pegawai-pegawai dari Jabatan Hal Ehwal Ugama.

Kesimpulan daripada kedua-daa dasar ini, Dasar pendidikan 1962 dan 1972 tidak dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan sepunuhnya hingga para sarjana banyak mengatakan bahawa kedua-dua dasar ini menemui kegagalan. Adapun kegagalan dasar-dasar pendidikan ini akan diperjelaskan lagi seterusnya nanti melalui beberapa aspek kegagalan.

KEGAGALAN DASAR PENDIDIKAN NEGARA 1962 DAN DASAR PENDIDIKAN 1972

Kerajaan  Brunei dalam berusaha memperkembangkan pendidikan di Brunei yang  sentiasa menitik beratkan perkembangan pendidikan sehingga terbentuknya Dasar Pendidikan 1962 dan Dasar Pendidikan 1972. Walau bagaimanapun dasar-dasar tadi sebahagian daripada kandungan dan matlamat kedua-dua dasar tersebut telah gagal dilaksanakan.

Dasar Pendidikan Negara 1962 dan Dasar Pendidikan 1972 telah gagal dilaksanakan diantaranya ialah kerana :

§    Sikap Kerajaan yang tidak tegas dalam memainkan peranan dalam kegagalan perlaksannan Dasar Pendidikan Negara 1962. Kalau Dasar Pendidikan 1962 dan Dasar Pendidikan 1972 kerana kerajaan  tidak bersikap tegas maka kedua bolehlah dianggap gagal. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Laporan Suruhanjaya Pelajaran Brunei 1972 bahawa :

Kegagalan ini adalah disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dalam melaksanakan tujuan-tujuan dan matlamat-matlamat yang disebutkan di atas, dengan lain perkataan, oleh sebab kelemahan yang terdapat pada badan kerja atau badan pelaksana, iaitu pentadbir Jabatan Pelajaran sendiri. Mereka tidak mempunyai perancangan tertentu untuk melaksanakan Dasar Pendidikan Negara 1962.

§    Akibat dari perkembangan pembangunan negara yang pesat dan tertubuhnya berbagai jabatan dan syarikat swasta pada 1960-an dan 1970-an. Kesan dari perkembangan pembangunan ini, keperluan kakitangan yang pandai berbahasa Inggeris semakin bertambah. Dalam pada itu, keperluan kepada kekitangan Kerajaan mahir berbahasa Inggeris  semakin menyerlah. Oleh itu, kegagalan ini berpunca kerana matlamat Dasar Pendidikan 1962 dan Dasar Pendidikan 1972 bahawa taraf kedudukan  Bahasa Melayu yang menjadi  pengantar di semua peringkat  persekolahan di negeri ini sebagaimana yang tersebut dalam perlembagaan.

§       Sistem pendidikan Brunei sepenuhnya masih bergantung kepada luar negeri seperti United Kingdom, Singapura dan Malaysia. Brunei ketika itu bergantung meliputi keperluan guru, kurikulum, buku teks, peperiksaan dan pengajian tinggi. Akibatnya, perubahan perhubungan dan pendidikan dengan negeri-negeri yang terlibat akan memberi kesan kepada dasar pendidikan Brunei.

§       Kekurangan pegawai dan guru-guru yang berkemahiran juga boleh dikatakan menjadi punca Dasar Pendidikan tadi tidak berjaya dilaksanakan dalam sistem pendidikan Brunei. Ini kerana rata-rata pegawainya tidak berkelulusan dan dinaikkan pangkat bukan kerana kebolehan tetapi disebabkan senioriti mereka.

§       Kegagalan menyatukan sekolah Cina dan misi di bawah satu dasar pendidikan bersama-sama dengan sekolah-sekolah Kerajaan. Kegagalan ini disebabkan Kerajaan, kurikulum bersepadu, buku teks, peperiksaan dan lain aspek yang boleh dijadikan landasan oleh semua sekolah dalam memenuhi kehendak Dasar Pendidikan 1962. Walau bagaimanapun, di bawah Dasar Pendidikan 1972, sekolah-sekolah misi, swasta dan Cina telah berjaya disatukan dengan sekolah-sekolah  Kerajaan di bawah satu kurikilum dan peperiksaan pada tahun 1974.

§       Dasar Pendidikan Negara 1962 digagalkan oleh peristiwa pemberontakan dan penolakan Brunei memasuki Malaysia, maka peristiwa yang hampir sama juga berlaku terhadap kegagalan Dasar Pendidikan 1972. Ketika Dasar Pendidikan 1972 hendak dilancarkan hubungan Malaysia dan Brunei tidak selari. Oleh itu Brunei amat memerlukan bantuan Malaysia dalam melaksanakan Dasar Pendidikan 1972  tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

§      Kegagalan dari segi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama di sekolah-sekolah adalah disebabkan sikap masyarakat Brunei memandang rendah terhadap pendidikan aliran Melayu. Kebanyakan ibu bapa lebih suka menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah beraliran Inggeris.

 

DASAR PENDIDIKAN DWI BAHASA

Daripada kegagalan yang telah diperjelaskan tadi, Kerajaan perlu mencari satu lagi dasar pendidikan baru yang bersesuaian dengan keperluan perkembangan dan perubahan sosial, politik dan ekonomi Brunei, lebih-lebih lagi saat-saat Brunei sudah mencapai kemerdekaan.

Oleh yang demikian, kerajaan secara rasmi mengisytiharkan satu lagi dasar pendidikan baru pada 9 April 1984. Dasar ini dikenalai sebagai Dasar Pendidikan Konsep Dwibahasa. ( Pelita Brunei, 1984 : 16 )

Secara umum matlamat utama Dasar Pendidikan Dwibahasa (yang akan diperjelaskan nanti) tidak jauh berbeza dengan apa yang pernah dikemukakan dalam Dasar Pendidikan 1972. Umpamanya penyatuan sistem pendidikan dari segi kurikulum peperiksaan dan penerapan nilai-nilai Islam.

Walau bagaimanapun, perbezaan yang paling ketara pada dasar ini dengan Dasar Pendidikan 1972 ialah penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan Brunei.

Penekanan bahasa Inggeris ini dilakukan bagi membolehkan pelajar Brunei melanjutkan pendidikan ke peringkat lebih tinggi yang kebanyakannya boleh didapati dalam bahasa Inggeris.

Dengan adanya Dasar Pendidikan Dwibahasa, maka rancangan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah tidak dapat dicapai matlamatnya.

Matlamat Dasar Pendidikan  dan Konsep Dwibahasa ialah:

 1. Melaksanakan matlamat-matlamat dasar pendidikan seperti yang terkandung dalam Laporan Suruhanjaya Pelajaran Brunei 1972 dengan beberapa pindaan berdasarkan kepada perkembangan terbaharu.

 

2.                  Melaksanakan satu sistem pendidikan yang dinamakan Sistem Pendidikan Negara Brunei Darussalam yang tidak berlainan sebagai media pengantar di persekolahannya.

3.                  Sistem Pendidikan Negara Brunei Darussalam ini akan membentuk masyarakat Negara Brunei yang berdasarkan kepada konsep Melayu Islam Beraja.

4.                  Sistem ini juga akan menjadi saluran menyatupadukan rakyat dan pendudukan negara ini melalui satu sistem pendidikan sahaja.

5.                  Nilai-nilai Islam akan diterapkan ke dalam Sistem Pendidikan Negara Brunei Darussalam melalui kurikulum sekolah.

Konsep Dwibahasa

Adapun  konsep Dwibahasa bagi menyalaraskan dan melaksanakan Dasar Pendidikan ini diantaranya:

 1. Satu cara bagi mendaulatkan bahasa Melayu di samping tidak mengabaikan kepentingan bahasa Inggeris dengan yang demikian kemahiran dalam kedua-dua bahasa tersebut akan dicapai dalam Sistem Pendidikan Negara Brunei Darussalam.
 2. Perkiraan bahasa Inggeris dibat semata-mata dengan maksud akademik jua, iaitu bagi memudahkan pelajar-pelajar Brunei memasuki tempat-tempat pengajian tinggi di luar negara yang mempunyai pengantar bahasa Inggeris. Perkiraan ini sudah  tentu akan menemui perubahan lain jika Brunei berkemampuan secara sendiri memenuhi keperluan pengajian tinggi yang dinyatakan itu.
 3. Perlaksanaan konsep Dwibahasa ini dari segi mata-mata pelajaran adalah dibuat seperti berikut:

I )  Mata-mata pelajaran yang tidak begitu rapat hubungannya dengan kebanyakan pengajian tinggi di luar negara akan disampaikan dalam bahasa Melayu.

II )  Mata-mata pelajaran yang banyak  bergantng kepada penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajian tinggi di luar negara akan disampaikan dalam bahasa Inggeris.

4.         Secara berperingkat-peringkat dan menurut keupayaan konsep dwibahasa akan dilaksanakan sepenuhnya dalam Sistem Pendidikan Negara Brunei Darussalam. Bahkan jika berkemampuan pada masa-masa hanya menggunakan bahasa  Melayu dan bahasa Inggeris sahaja, boleh jadi lain-lain bahasa asing yang difikirkan sangat berguna akan diambil kira. Walau bagaimanapun, dalam apa keadaan sekalipun kedudukan bahasa Melayu akan terus dipelihara sebagai mata pelajaran yang mesti wujud, berkembang dan dikuasai oleh semua pelajar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN

Dalam essei ini telah menjelaskan tentang pendidikan yang berkembang semenjak dari Dasar pendidikan yang tidak formal dan formal. Dalam perlaksanaan pendidikan formal di Brunei, sekolah yang mula ditubuhkan ialah sekolah Melayu.

Selepas itu diikuti pula oleh kemunculan sekolah-sekolah Cina, Misi, Inggeris Kerajaan, ugama dan vokasional. Sungguhpun pendidikan formal telah bermula pada tahun 1914, ternyata Kerajaan yang dikuasai oleh British tidak pernah mengeluarkan dasar pendidikan yang rasmi dan jelas.

Perkara ini berlarutan sehingga tahun 1954. Dasar Pendidikan dalam jangka masa 40 tahun ( 1914- 1954 ) Cuma boleh diketahui menerusi perlakuan dan tendakan yang dibuat oleh Kerajaan terhadap sekolah-sekolah yang sedia ada.Walau bagaimanapun penjelasan tertumpu kepada perkembangan dasar pendidikan daripada tahun 1954 hingga tahun  1984.

Adapun penjelasan di awal pendidikan semenjak zaman pentadbiran Residen adalah untuk mengungkap serba sedikit tahap perkembangan yang  telah dilaksanakan sehingga membentuk Dasar Pendidikan 1954, Dasar Pendidikan 1962, Dasar Pendidikan 1972 dan terakhir sekali Dasar Pendidikan Dwibahasa.

Bertolak daripada penjelasan diatas ternyata sebelum tahun 1954, Brunei tidak mempunyai dasar pendidikan yang jelas. Menjelang tahun 1954 barulah Kerajaan mengeluarkan bentuk dasar pendidikan yang dilaksanakan.

Bagaimanapun, dasar ini bukanlah sesuatu yang baru, bahkan ia merupakan penjelasan kepada dasar yang sudah dijalankan sejak kemunculan sekolah Melayu pada tahun 1914. Dasar ini telah menerangkan bahawa sistem pendidikan Brunei masih diimplementasikan dalam aliran yang berlainan.

Sekolah Melayu ternyata masih tertinggal berbanding dengan sekolah-sekolah lain dalam dasar ini kerana pada tahun 1950-an hingga awal tahun 1960-an sekolah Melayu cuma mempunyai sistem pendidikan rendah.

Selepas Dasar Pendidikan 1954, muncul pula Dasar Pendidikan Negara 1962 dan Dasar Pendidikan 1972, namun matlamat kedua-dua dasar ini tidak berjaya dilaksanakan sepenuhnya.

Kerajaan hanya boleh dikatakan berjaya melaksanakan Dasar Pendidikan 1972 dengan mengadakan penyatuan kurikulum dan sistem peperiksaan bagi semua sekolah, mengadakan mata pelajaran ugama di sekolah-sekolah dan menubuhkan sekolah vokasional.

Kegagalan kedua-dua dasar tersebut berlaku kerana dalam merangka dasar pendidikan, Kerajaan perlu menimbang supaya dasar yang akan diwujudkan mestilah selaras dengan keperluan negeri dan perubahan politik dan sosial negara agar ia lebih banyak mendatangkan kebaikan kepada semua lapisan masyarakat. Pada realitinya baik bahasa Melayu maupun Inggeris, kedua-duanya adalah penting.

Bahasa Melayu penting kerana ia merupakan bahasa rasmi dan majoriti penduduk Brunei adalah berbangsa Melayu. Sementara bahasa Ingggeris dari segi meninggikan taraf pendidikan masyarakat Brunei lantaran tenaga mereka diperlukan untuk mengisikan berbagai bidang dalam sektor kerajaan dan swasta. Dengan itu bolehlah dikatakan dasar pendidikan dalam berbagai aliran seperti yang terkandung dalam Dasar Pendidikan 1954 terus berjalan sehingga menjelang tahun 1980-an.

Maka atas pertimbangan dan alasan kepentingannya akan bahasa Inggeris dalam dasar pendidikan, maka akhirnya terpaksa mengambil keputusan untuk mengadakan Dasar Pendidikan Konsep Dwibahasa pada tahun 1984 yang dijadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Sungguhpun pada asasnya bahasa Melayu memang wajar diangkat sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah di Brunei, namun bahasa ini tidak akan dipandang sebagai bahasa terpenting  selagi peluang untuk menggunakannya dalam dunia pekerjaan, pembangunan, perdagangan, perindustrian dan teknologi tidak menggalakkan.

Akhirnya, dalam masa 1954 hingga tahun 1984, jelas Kerajaan Brunei amat mengambil berat terhadap perkembangan pendidikan. Dasar ini tidak terhenti begitu sahaja, bahkan, masih lagi mengalami perubahan hingga ke hari ini,seperti S.P.N 21. Perkembangan Dasar Pendidikan yang ada pada ketika 1954-1984  dapat juga membawa negara Brunei mencapai kemerdekaan dan hampir 100 % jawatan yang mengendalikan pentadbiran negara dijawat oleh anak tempatan negara ini sendiri.

LAMPIRAN 1

PERANGKAAN KERAMAIAN MURID DAN BANYAK SEKOLAH RENDAH MELAYU SELURUH NEGERI BRUNEI 1954-1984 (Annual Report,1954-1984 )

LAMPIRAN 2

PERANGKAAN  KERAMAIAN  MURID DAN  SEKOLAH  RENDAH  INGGERIS SELURUH  NEGERI  BRUNEI 1954-1984(Annual Report,1954-1984 )

 

LAMPIRAN 3

Dasar Pendidikan 1954 mempunyai matlamat berikut :

 1. Kerajaan menyediakan pelajaran percuma bagi semua kanak-kanak Melayu ( di sekolah rendah Melayu ) yang berumur 14 tahun. Pada peringkat ini mereka akan menduduki bangku sekolah selama enam tahun di sekolah rendah.

2.                  Bahasa pengantar adalah bahasa Melayu. Bahasa Inggeris akan diajarkan dalam Darjah III hingga Darjah VI. Jadual pengajaran diteruskan seperti yang ada sekarang dengan mata pelajaran perkebunan dan kraf tangan terus diberi keutamaan. Sementara itu pusat latihan urusan rumah tangga, pertukanan kayu dan besi akan diadakan di sekolah-seklah kawasan bandar.

3.                  Murid-murid dari sekolah rendah Melayu yang terpilih memasuki sekolah Inggeris Kerajaan akan diajarkan bahasa Melayu sebagai satu mata pelajaran.

4.                  Kerajaan menyediakan sekolah menengah bawah Inggeris ( Tingkatan I – Tingkatan III ) percuma. Mereka yang berjaya dalam peringkat ini akan dibenarkan meneruskan pelajaran ke peringkat menengah atas dan seterusnya untuk melanjutkan pelajaran di universiti di seberang laut.

5.                  Memberikan latihan pertukangan dan teknikal di Sekolah Pertukangan Syarikat Minyak Shell Brunei.

6.                  Memberikan bantuan kewangan kepada sekolah Cina dan misi.

7.                  Menyediakan kemudahan pelajaran dewasa bagi membanteras buta huruf dan pelajaran bahasa Inggeris.

8.                  Menyediakan makanan dan minuman percuma di sekolah-sekolah.

9.                  Mengadakan pemeriksaan kesihatan kepada murid-murid sekolah.

 

 

LAMPIRAN 4

Matlamat Dasar Pendidikan Negara 1962 ialah:

 1. Untuk memberikan pelajaran kepada semua rakyat negeri ini bagi melengkapkan diri mereka supata menjadi:
  1. Pekerja yang sempurna mengikut asas-asas kehendak kecenderungan masing-masing dan berfaedah bagi megeri ini mengikut yang dikehendaki oleh megeri ini.
  2. Ibu bapa yang sempurna yang bertanggungjawab kepada bangsa dan negerinya dan taat setia kepada Sultan dan negeri ini.
 2. Untuk mengusahakan supaya pelajaran menengah dan tinggi dapat disediakan dan bahasa Melayu menjadi pengantar di semua peringkat persekolahan dalam negeri ini dan mempunyai taraf dan mutu yang tinggi.
 3. Untuk menyesuaikan kedudukan taraf bahasa Melayu yang menjadi bahasa rasmi negeri ini sebagaimana yang tersebut dalam perlembagaan.
 4. Untuk menggalakkan kandungan pelajaran yang setara, bahasa yang sekata, peluang-peluang yang sama,semangat yang bersegahaman di kalangan rakyat negeri ini untuk menumpukan taat setianya yang tidak berbelah bahagi kepada Sultan dan negera.

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5

Dasar Pendidikan 1972 mempunyai matlamat berikut:

 1. Untuk menjadikan secepat mungkin bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sekolah-sekolah rendah dan menengah kebangsaan sesuai dengan kehendak perlembagaan.
 2. Untuk meninggikan ukuran penggunaan bahasa Inggeris dalam sekolah-sekolah rendah dan menengah di megeri ini.
 3. Untuk lebih menitik beratkan pendidikan ugama Islam sesuai dengan perlembagaan negeri ini yang menjadikan Islam sebagai ugama rasmi.
 4. Untuk menyediakan pendidikan selama sembilan tahun yang sesuai dengan kehendak negera terus-menerus kepada semua kanak-kanak Brunei ; enam tahun di sekolah rendah dan tega tahun di sekolah menengah bawah.
 5. Untuk memastikan dengan menyedikan iktisar mata pelajaran yang isinya serupa yang setaraf pelajaran di semua sekolah adalah sebanding.
 6. Untuk melanjutkan pendidikan menengah dapat dicapai oleh semua orang berdasarkan kepada kehendak-kehendak dan kebolehan mereka.
 7. Untuk memberikan kepada semua kanak-kanak Brunei segala kemungkinan peluang dimi menjadikan diri mereka berguna kepada perkembangan negeri bagi memengi segala kehendak-kehendak yang diperlukan oleh negeri supaya semua kehendak-kehendak itu dipenuhi oleh rakyat Brunei sendiri.
 8. Untuk menimbulkan melalui saluran-saluran di atas, suatu identiti kebangsaan sebagai tapak pertumbuhan rasa taat setia kepada Brunei dan juga membangun kedekapan dan sefat melentur di dalam sistem pendidikan untuk memenuhi kehendak-kehendak pembangunan negeri ini.

 

LAMPIRAN 6
Perkembangan Pendidikan di Brunei Darussalam

1912 Sebuah Sekolah Melayu ditubuhkan di Bandar Brunei yang menampung 53 orang murid.
1916 Sebuah Sekolah Cina ditubuhkan oleh Komuniti Cina.
1930 Sekolah-sekolah melayu mula dibukakan kepada murid-murid perempuan.
1931 Sekolah Bahasa Inggeris pertama mula ditubuhkan (Anglican (SPG) Mission School).
1942 Di zaman pemerintahan Jepun telah menyumbangkan kepada penurunan perkembangan dalam pembelajaran.
1951 Tahun ini mereupakan satu titik-tolak kepada perkembangan sistem pendidikan moden di Brunei Darussalam apabila Kementerian Pendidikan mula ditubuhkan.
1956 Sebuah Pusat Guru-Guru Terlatih yang pertama dibukakan.
1959 Satu gagasan dalam pembelajaran yang digelar ‘Aminuddin Baki-Paul Chang Commision’ telah ditubuhkan. Kedua pegawai ini adalah dari Kerajaan Kementerian Pendidikan di Kuala Lumpur telah membuat laporan mengenai pendidikan di Brunei.
1962 Kerajaan telah menerima laporan pendidikan yang digelar 1962 Education Report.
1966 Sebuah Sekolah Menengah yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaraan mula ditubuhkan.
1970 KDYMM telah melantik satu badan penasihat dalam pendidikan, yang digelar sebagai The Education Commission, yang telah diberi kepercayaan(dipertanggungjawabkan) untuk mendalami pelan pendidikan dan progres serta memberikan usulan (cadangan) kepada perancangan untuk menaik-tarafkan status pendidikan di negara ini.
1972 The 1972 Education Report telah diluluskan.
1974

1974

Pengaplikasian dalam struktur pendidikan di Jabatan Pendidikan telah dibuat mengikut cadangan (gagasan) yang telah dibuat dalam 1972 Report iaitu:

1) Badan Pendidikan (Education Council)

2) Pemantauan  (Inspectorate)

3) Badan Peperiksaan (Examination Board)

1976 Badan Peperiksaan mendaftarkan dalam dan luar Peperiksaan Awam (Public Examination contohnya BGCE ‘O’ dan ‘A’ levels, dan peperiksaan BJCE); seorang Pegawai Pendidikan Kanan (Senior Education Officer) telah dilantik sebagai Pengarah Pendidikan.
1980 Tiga bahagian dalam pengurusan struktur baru telah ditubuhkan di Jabatan Pendidikan bersama dengan perlantikan tiga Penolong Pengarah Pendidikan iaitu:

1) Pengurusan dan Servis (Administration and Services)

2) Perancangan dan Perkembangan Pendidikan (Planning dan Development of Education)

3) Sekolah-Sekolah dan Maktab-Maktab (Schools and Colleges).

1982 KDYMM melantik satu Badan Penasihat (Advisory Board) yang diberi kuasa untuk mengkaji masalah pendidikan di negara ini.
1983 Jabatan Pendidikan berpindah ke pusat baru (headquarters) di Lapangan terbang Lama Berakas.
1984 Menteri Pendidikan dan Kesihatan telah ditubuhkan serta merta selepas kemerdekaan penuh diterima pada 1hb Januari, dan Jabatan Pendidikan di bawah menteri ini; empat lagi bahagian baru telah ditubuhkan di bawah pengurusan struktur di Jabatan Pendidikan ada seperti berikut:

Jabatan Kurikulum

Aktibiti Luar Kurikulum

Sekolah Menengah Dan Maktab

Pertubuhan (Publication)

1985 Satu sistem dwibahasa dalam pendidikan telah dilancarkan secara rasmi; Maktab Perguruan Sultan Hassanal Bolkiah telah dinaik-tarafkan sebagai Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah; Sekolah Teknik Sultan Saiful Rijal just dinaik-tarafkan sebagai Maktab Terknik Sultan Saiful Rijal; Universiti Brunei Darussalam telah ditubuhkan.

Perkembangan Pendidikan di Brunei Darussalam

BIBLIOGRAFI

Aminudin B. & Paul Chang,  1959, Laporan Penyata bulanan Negeri Brunei.

Bevington, 1983, Penyata Pembangunan Negeri Brunei 1953-1958, B/6469/1983,SUK 240/52, Education Policy For Brunei.

Hj Abd. Ghani Hj.Bujang , 1999 ,  Masa Silam Saran Masa Depan : Kumpulan Kertas Kerja Seminar Sejarah Brunei II, Jabatan Pusat Sejarah, Kementerian Belia dan Sukan, Brunei Darussalam.

Hj Jamil Al Sufri Dr., 1999, , Masa Silam Serana Masa Depan : Kumpulan Kertas Kerja Seminar Sejarah Brunei II, Jabatan Pusat Sejarah, Kementerian Belia dan Sukan, Brunei Darussalam.

Hj Zaini Hj Ahmad Dr. , 2003, Brunei Merdeka : sejarah dan budaya politik,De’Imas Printing & Trading Company, Brunei.

Hussainmiya B.A., 1995, Sultan Omar Ali Saifuddin III and Britain : the making of Brunei Darussalam, Oxford University Press, Kuala Lumpur.

Laporan Suruhanjaya Pelajaran (1972), Jabatan Setiausaha kerajaan, Percetakan Asia, Brunei

Muhd. Hadi Abdullah, 1991,  Sultan Omar Ali Saifuddin : raja yang berjiwa rakyat, Beriga Jan-Mac / bil: 30, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Brunei Darussalam.

Pelita Brunei, 1984, ( Minggu Kerajaan Brunei ), Brunei

Pg Hj Mohammad bin Pg. Hj Abd Rahman, Dr., 2005, Islam Di Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan; Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Razali Hj Ahmad, 1999, Masa Silam Saran Masa Depan : Kumpulan Kertas Kerja Seminar Sejarah Brunei II, Jabatan Pusat Sejarah, Kementerian Belia dan Sukan, Brunei Darussalam.

Sabihah Osman dan rakan-rakan, 1995, Sejarah Brunei Menjelang Kemerdekaan, Dewan Bahasa Dan Pustaka; Kuala Lumpur.

Sidhu Jatswan S., 1995, Sejarah Sosioekonomi Brunei 1906-1956, Dewan Bahasa Dan Pustaka; Kuala Lumpur.

State of Brunei Annual Report 1950 – 1984

Advertisements

ADAKAH SPN 21 MENDUKUNG VISI DAN MISI JPI ?

PENDAHULUAN.


Semasa Sistem Pendidikan Bersepadu dijalankan di antara tujuan sistem ini dilaksanakan ialah bagi mendukung penuh pendidikan Islam di negara ini  semaada di sekolah-sekolah ugama maupun matapelajaran pengetahuan Ugama Islam yang sudah ada di sekolah-sekolah rendah dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan.  Selepas Sistem Pendidikan Bersepadu dilaksanakan dan berakhir pada 2005, Kementerian Pendidikan mula memperkenalkan Sistem pendidikan baru. Sistem Pendidikan Negara Abad ke 21(SPN21),  di perkenalkan pada 2008 dan mula di laksanakan sepenuhnya pada tahun 2009.  Semasa pelancaran sistem pendidikan baru ini di isytiharkan sepenuhnya pada tahun ini, terdapat beberapa percanggahan tentang perancangan sistem ini pada menentukan tuju hala pendidikan selepas penuntut – penuntut menamatkan Tahun 8. Perancangan itu ialah banyak menitik beratkan tentang kemajuan pembangunan negara sepertimana yang telah dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Peduka Seri Baginda Sultan dan Di Pertuan Negara Brunei Darussalam dimana titahnya akan disentuh dalam essei ini nanti.

Disebabkan mungkin keghairahan ke arah pembaharuan atau kekurangan kesepakatan dalam pendidikan di kementerian pendidikan dan Jabatan Pengajian Islam sehingga pendidikan Islam itu disama tarafkan dan terletak dengan matapelajaran  muzik dan drama dan lebih malang lagi sebagai matapelajaran pilihan di antara muzik dan drama. Maka persoalannya adakah SPN21 mendukung misi dan visi Jabatan Pengajian Islam. Dalam essei ini akan menjelaskan persoalan yang timbul tadi dan terlebih dahulu memperjelaskan apakah SPN21 dan JPI itu sebenarnya dan peranannya terhadap pendidikan Islam di negara ini.


Definisi

Sebelum menyatakan tentang SPN21 dan JPI, terlebih dahulu penulis cuba merungkaikan sedikit tentang objektif tajuk bagi mencapai jawapan atau penjelasan tentang tajuk persoalan. Maka untuk kearah itu penulis cuba memberikan makna dan definisi ‘Mendukung’ supaya kita dapat memahami secara gambaran dan tidak terkeluar dari tajuk essei ini nanti.

Menurut Kamus Bahasa Melayu Nusantara mendukung dari kata asal dukung.

Dukung yang bermaksud ; kata kerja iaitu duduk bercelapak di belakang(punggung)     atau di pinggang orang.

Mendukung makna yang sesuai daripada tajuk essei ini ,ialah;  membantu,menunjang, menyokong,membawa dan menyampaikan maksud. (Kamus Bahasa Melayu Nusantara, 2003 : 644 )

Oleh itu dapat difahami melalui tajuk asal bagi essei ini bahawa adakah SPN21 itu membantu,menyokong dan menyampaikan maksud visi dan misi JPI. Untuk menjawap persoalan itu penulis akan menjelaskan apakah yang terdapat dalam  struktur  dan peranan  SPN21 itu nanti, terutama dalam pendidikan Islam kemudian perbandingannya dengan visi dan misi Jabatan Pengajian Islam dalam pendidikan Islam. Apakah ada perubahan dari segi pengajaran dan pembelajaran dalam matapelajaran Pengetahuan Ugama Islam (PUI)  di sekolah-sekolah rendah dan menengah selaras dengan visi dan misi Jabatan Pengajian Islam.

SISTEM PENDIDIKAN NEGARA ISLAM 21 ( SPN21 )

SPN 21 adalah susulan menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Peduka Seri Baginda Sultan Hj Hassanal Bolkiah sempena sambutan Ulangtahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke 19 pada 23 Februari 2003 iaitu:

Pendidikan Negara hendaklah menyediakan program-program yang dinamik dan melihat kehadapan ( forward looking ) dalam menyediakan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang berguna kepada industri dan lain-lain perkhidmatan dengan tidak mengabaikan nilai-nilai penting ”.

Berdasarkan titah Baginda, maka Kementerian Pendidikan telah membentuk sistem pendidikan baru iaitu SPN21. Kementerian Pendidikan telah memperbaiki sistem pendidikan yang lama. Pembaharuan ini  disokong dan disambut baik oleh Baginda Sultan dalam titahnya sempena sambutan Hari Guru 2008:

Kita perlu mempunyai sistem pendidikan yang sentiasa relevan dengan tuntutan zaman. Kita tidak mahu tercicir dibelakang sambil kebekuan membelenggu kita. Kerana itu Beta amat gembira bilamana Kementerian Pendidikan sedang mengemaskinikan Sistem Pendidikan Negara, yang dikenali  sebagai Sistem Pendidikan Negara Abad 21, atau SPN21. Langkah ini wajar, demi menyedari, bahawa arus proses globalisasi tidak akan menunggu sesiapapun ”.

Setelah SPN21 diisytiharkan penggunaannya pada awal tahun ini secara keseluruhannya di negara ini, SPN21 telah dilaksanakan di peringkat sekolah-sekolah rendah,menengah,vokasional dan Teknikal. Sistem ini menyediakan ke arah keperluan-keperluan,kemahiran-kemahiran dan kearah perkembangan pembangunan ekonomi dan sosial abad ke 21. Ringkasnya, SPN 21 menjana kearah generasi dalam menyediakan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang berguna pada ketika

ini untuk menyelaraskan misi dan visi Kementerian Pendidikan sendiri dan wawasan negara.

Tujuan dan matlamat SPN21

Tujuan dan matlamat SPN 21 adalah untuk:

1)  Memenuhi keperluan-keperluan dan cabaran-cabaran perkembangan pembangunan ekonomi dan sosial abad ke-21

2) Merealisasikan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan.

Visi Kementerian Pendidikan :

Pendidikan Berkualiti Ke Arah Negara yang Membangun, Aman dan Sejahtera”.

Misi Kementerian Pendidikan :

Untuk Memberikan Pendidikan yang Holistik(sempurna) bagi Mencapai Potensi yang Penuh bagi Semua”.

3)  Menyediakan kemahiran-kemahiran abad ke-21

4) Memenuhi tema-tema strategik sepertimana digariskan dalam Pelan Strategik Kementerian Pendidikan (2007-2011)

5)  Untuk meningkatkan kadar jumlah penuntut di peringkat pendidikan tinggi dari kadar 14 peratus yang sedia ada masa kini ketahap 30 peratus dalam jangka waktu 5 tahun mendatang ini.

6) Dapat mencapai matlamat untuk membolehkan sekurang-kurangnya 50 peratus jumlah penuntut lepasan sekolah menengah termasuk lepasan sekolah vokasional dapat meneruskan pelajaran diperingkat tertinggi.

7) Untuk terus berusaha ke arah meningkatkan lagi kualiti kehidupan di negara ini melalui penyediaan & pembaharuan sistem pendidikan yang lebih berupaya dan berdaya saing untuk meningkatkan kecekapan rakyat dan penduduk Brunei.

8)  Untuk mencapai wawasan Brunei 2035.

JABATAN PENGAJIAN ISLAM ( JPI )

Jabatan Pengajian Islam(JPI) ialah salah sebuah jabatan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Peranannya ialah bertanggung jawab keatas pendidikan Ugama Islam di negara ini. Apabila Kementerian Hal Ehwal Ugama mula ditubuhkan pada 1986, struktur pendidikan ugama di Kementerian Hal Ehwal Ugama diubah dan dikemaskini kepada sebuah satu Jabatan, yang diketuai oleh Pengarah dan penolong pengarah.

JPI ditubuhkan bertujuan diataranya bagi:

§  Mewujudkan Sistem Pendidikan Ugama yang tersusun kemas.

§  Menyediakan lebih banyak kemudahan pengajaran dan pembelajaran.

§  Membuat pemantauan yang berkesan dan berterusan ke atas semua jenis persekolahan ugama.

§  Meningkatkan kualiti, pegawai, guru dan kekitangan Jabatan Pengajian Islam melalui latihan / bengkel / kursus.

Manakala Visi dan Misi pula:

Visi :  Kearah membentuk masyarakat yang berilmu, beriman, beramal dan

bertakwa untuk kesempurnaan insan hidup didunia dan akhirat.

Misi : Melahirkan pelajar yang kukuh aqidahnya, berkepandaian dan

berakhlak mulia melalui pendidikan Islam yang bersistem, berqualiti dan mantap bersandarkan Al Quran dan Al Sunah.

Pengajaran Dan Pembelajaran Pengetahuan Ugama Islam Dalam Spn21

Pengajaran dan pembelajaran perlu penulis sentuh bagi membezakan dan mencari jawapan persoalaan tajuk essei ini. Adapun pengajaran dan pembelajaran dalam SPN21 adalah hampir seratus peratus berubah, semua sukatan matapelajaran disusun semula dan diubah kepada kaedah yang banyak pemusatan ke atas pelajar, ini termasuk matapelajaran Pengetahuan Ugama Islam ( PUI). Penilaian akan dibuat secara berterusan seperti; SBA( Student Base Assesment)/ Penilaian Pelajar. Penilaian ini akan di laksanakan pada penggal pertama hingga ke empat dan markah akan dikumpul untuk dimasukkan kedalam markah peperiksaan akhir tahun (lihat lampiran1). Oleh itu pelajar akan lebih berusaha dari awal penggal dan penggal akhir secara berterusan.

Penilaian SBA bagi matapelajaran Pengetahuan Ugama Islam termasuklah hafalan surah, Hafalan Hadis, Amali Ugama, kerja rumah, kerja sekolah,ujian topikal dan kreativiti projek penuntut. Pelajar akan dinilai secara individu bagi memastikan pelajar itu mampu mengikuti atau dapat ilmu pengetahuan dengan lebih efektif. Oleh itu SPN21 banyak memberi peluang kepada pelajarnya dari tahun 1 hingga tahun 8 pada masa sekarang.

Adapun setelah pelajar itu hendak menduduki ke tahun 9 tahun hadapan, setelah penilaian dan keputusan markah keseluruhan yang dilaksanakan pada tahun 8, maka pelajar akan ditempatkan ke aliran-aliran yang bersesuaian daripada keputusan markah penilaiannya dari tahun 7 dan 8. ( lihat lampiran 2 ). Maka Sistem peperiksaan PMB dimansuhkan kepada:

SPE( Student Progress Examination) di laksanakan kepada pelajar tahun Lapan. Aliran-aliran itu adalah :

1. GENERAL PROGRAM[4 YEARS] menggantikan sistem lama, iaitu: Express Stream

2. GENERAL PROGRAM SCIENCE STREAM [5 YEARS] menggantikan : Pure Science Stream

3.  GENERAL PROGRAM [5 YEARS] menggantikan : Art Stream

4.  APPLIED PROGRAM[5 YEARS] menggantikan : Art Stream with IGCSE English

5.  SPECIALISED APPLIED PROGRAM [SAP][5 YEARS] : PMV (vokasional / level 2 )

Daripada pertukaran aliran yang tertera tadi, bukan saja kepada pelajar malah kepada semua mata pelajaran yang lama disusun semula dan diperbaiki. Adapun, matapelajaran Pengetahuan Ugama Islam atau IRK, telah diletakkan sebagai matapelajaran pilihan seperti yang telah dilakukan sebelum ini.(lihatlampiran 3).

Pengetahuan Ugama Islam / IRK masih menjadi subjek pilihan dan tiada perubahan, Kecuali ia menjadi pelajaran wajib diambil bagi pelajar-pelajar aliran PMV sahaja. Manakala pada aliran-aliran lain matapelajaran Pengetahuan Islam tetap diletakkan sebagai mata pelajaran pilihan.

Oleh itu, SPN21 sebagai sistem pendidikan baru bagi negara ini masih  mempunyai kekurangan dalam mengutamakan pelajaran Ugama Islam sebagai pelajaran penting bagi negara ini  dan pegangan majoriti rakyatnya  sebagai Negara Islam.

Sepatutnya perubahan yang dilaksanakan perlu tidak mengabaikan nilai-nilai penting seperti mana dalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia sebelum ini. SPN21 telah meletakkan pelajaran Pengetahuan Ugama Islam masih kepada matapelajaran pilihan telah mengabaikan nilai-nilai murni yang baginda titahkan. Oleh itu, Baginda bertitah lagi dalam titahnya sempena menyambut perayaan Jubli Perak Hari Kebangsaan Negara Brunei 27 Safar 1430, 23 Februari 2009 :

Wawasan turut mengenal pasti keperluan sumber manusia yang berilmu. Ini juga penting, nisbah kita sebuah negara kecil yang mempunyai pendidik yang juga amat kecil. Sumber manusia berkualiti adalah faktor penentu kepada keupayaan negara unuk menikmati kemajuan secara berpanjangan. Kerana itu, kita tidak pernah mengabaikan pendidikan. Dasar kita jelas, iaitu ingin melahirkan seberapa ramai para ilmuan, yang dapat menyaksikan kemunculan golongan-golongan pemimpin, pemikir dan pengusaha yang berwibawa. Dalam pada itu, Beta ingin mengingatkan, dasar dan sistem pendidikan kita, tidaklah boleh sama sekali membelakangi nilai-nilai kita yang murni iaitu ugama maha suci serta adat resam bangsa yang luhur ”.

Jawapan Kepada Persoalan


Bagi kesimpulan keseluruhan essei ini, ialah jawapan persoalan tajuk selepas penulis memberi gambaran maksud,tujuan, matlamat, struktur SPN 21dan JPI,maka  setelah diberi penilaian dan perbandingan, untuk menjawap persoalan daripada tajuk asal essei ini, iaitu adakah SPN21 mendukung misi dan visi Jabatan Pengajian Islam?

Maka jawapannya boleh diberikan kepada dua iaitu Ya, SPN21 ada mendukung dalam visi JPI dan tidak mendukung  dalam misi JPI.

Pada jawapan Ya, SPN21 banyak memberikan pengetahuan Pengetahuan Ugama Islam , ialah :

§  Kesinambungan dalam memberikan Pengetahuan Ugama Islam, dari Tahun 1 hingga tahun 8 secara teras dan 3tahun secara pilihan, berjumlah selama 11 tahun berbanding dengan  Sekolah Ugama Khas dari pra hingga Darjah 6, belajar  selama 7 tahun.

§  SPN21 banyak berpusatkan kepada pelajar dimana dapat meningkatkan tahap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran terutama dalam aktiviti amali, hafalan surah dan hadis.

§  Pelbagai pengajaran dan pembelajaran Pengetahuan Ugama Islam disediakan hingga ke peringkat pengajian tinggi.

§  Tiada penahanan dari tahun 1 hingga tahun 11 kecuali dalam kes pelajar yang mempunyai kedatangan kurang dari 85 peratus.


Diantara faedah-faedah SPN21 dalam mendukung visi:

 • Meningkatkan pencapaian pelajar segi ilmu agama  dan amali agama.

§     Meningkatkan daya kretiviti pelajar dalam melaksanakan tugasan secara praktikal.

§     Meningkatkan keyakinan pelajar supaya berani tampil berdepan orang ramai.

§     Pelajar lebih aktif dalam bilik darjah.

Manakala pada jawapan tidak pula, SPN21 tidak mendukung dalam misi JPI pada konteks melalui pendidikan Islam yang bersistem. Adapun sistem pendidikan dinegara-negara Islam yang setentunya, mengamalkan petunjuk yang  bersumberkan Al Quran dan hadis maka dalam pendidikan perlu diterapkan nilai-nilai  pendidikan Islam secara teras.

Di antara perkara-perkara yang tidak mendukung misi JPI ialah:

§    SPN21 tidak meletakkan matapelajaran IRK / Pengetahuan Ugama Islam sebagai teras dan wajib dipelajari apabila pelajar di dalam tahun 9-11.

§    Pelajaran IRK  sebagai matapelajaran pilihan ketika pelajar di tahun 9-11.

§    Pelajaran IRK diletakkan bersama mata pelajaran drama dan muzik.

Kesimpulan

Pada kesimpulannya, SPN21 ada mendukung pada visi JPI sahaja, iaitu SPN21 membentuk kearah masyarakat yang berilmu, beriman, dan beramal untuk kesempurnaan insan hidup didunia dan akhirat, dimana SPN21 manakala dalam misi JPI pula SPN21 tidak mendukung dari kontek Pendidikan dan falsafah pendidikan Islam. SPN21 kaedah dalam pengajaran dan pembelajarannya  banyak  berpusatkan kepada pelajar dan amat bertepatan bagi kemajuan dan pembangunan pendidikan kepada pelajar,walaubagaimanapun SPN21 juga telah membelakangi nilai-nilai penting iaitu matapelajaran PUI/ IRK masih lagi sebagai matapelajaran pilihan dan bukan sebagai matapelajaran teras di peringkat tahun 9 hingga 11.Sehingga Kebawah Duli turut menegur bagi memperbaiki kesilapan sistem ini dalam meletakkan Pelajaran Pengetahuan Ugama Islam supaya ia dijadikan matapelajaran teras dalam Sistem Pendidikan Negara.   Maka untuk kearah itu, SPN 21 perlu dinilai semula terutama dalam meletakkan Matapelajaran IRK.

_______________________________________________________________________________

UNIT PERLAKSANAAN DAN PERMANTAUAN SPN21

JABATAN SEKOLAH-SEKOLAH

[BAHAGIAN MENENGAH]

SCHOOL : SEKOLAH  MENENGAH MASIN

CATATAN MARKAH PENILAIAN AMALI, HAFALAN DAN BACAAN SPN 21
Bilangan MENENGAH : AMALI HAFALAN HADITH BACAAN SURAH JUMLAH PENUH
Pemarkahan SBA (School Base Assesment ) Tahun 7
NON-MUSLIM – UJI HAFALAN HADITH SAHAJA
NAMA 

PELAJAR

 

NIAT & DOA SELEPAS WUDHU

 

WUDHU SHALAT MEMBERSIHKAN NAJIS TAYAMMUM SHALAT BERJAMAAH  

Silaturrahim

 

Menuntut ilmu Larangan terikut-ikut  

AL-FATIHAH

 

AL-IKHLAS AL-FALAQ
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

THE PROJECTONS OF THE NO OF STUDENTS IN YEAR 9 2010

YEAR 8

[2009]

______________________________________________________________________________________________

UNIT PERLAKSANAAN DAN PERMANTAUAN SPN21

JABATAN SEKOLAH-SEKOLAH

[BAHAGIAN MENENGAH]Instructions:

 1. Here are some GUIDELINES on APPROXIMATE number of periods per week for each subjects. Schools can make FINE ADJUSTMENTS to suit their timetable.
 2. A:B:C [4:4:2] ratio means

4 compulsory subjects [A] : 4 compulsory complimentary subjects [B] : 2 elective subjects [C]

GENERAL PROGRAM

No of hours per year A:B:C 

4:4:2

A:B:C 

4:4:3

A:B:C 

4:4:4

A. COMPULSORY CORE  SUBJECTS [All students are required to take 4 Compulsory Subjects]
Bahasa Melayu 112 hours 7 6 5
English Language 112 hours 7 6 5
Mathematics 112 hours 7 6 5
Choose at least one Science Subjects Physics 112 hours 7 6 5
Chemistry 112 hours 7 6 5
Biology 112 hours 7 6 5
Combined Sc 112 hours 7 6 5
B. COMPULSORY COMPLEMENTARY SUBJECTS [All students are required to take 3 Compulsory Complimentary Subjects]
MIB 32 hours 2 2 2
Physical Education 32 hours 2 2 2
Co-curriculum 48 hours 3 3

 

C. ELECTIVE SUBJECTS [All students are required to take at least 2 or more Elective Subjects]
Malay Literature 80 hours 4 4 4
English Literature 80 hours 4 4 4
Bahasa Arab 80 hours 4 4 4
French 80 hours 4 4 4
Mandarin 80 hours 4 4 4
Add Mathematics 80 hours 4 4 4
Physics 80 hours 4 4 4
Chemistry 80 hours 4 4 4
Biology 80 hours 4 4 4
Islamic R K 80 hours 4 4 4
Geography 80 hours 4 4 4
History 80 hours 4 4 4
Economics 80 hours 4 4 4
Principles of Accounts 80 hours 4 4 4
Art & Craft 80 hours 4 4 4
Music 80 hours 4 4 4
Design and Technology 80 hours 4 4 4
Computer Studies / ICT 80 hours 4 4 4
Food and Nutrition 80 hours 4 4 4
Total no. of periods 45 43 43

APPLIED PROGRAM

No of hours per year A:B:C 

4:4:2

A:B:C 

4:4:3

A:B:C 

4:4:4

A. COMPULSORY CORE SUBJECTS [All students are required to take 4 Compulsory Core Subjects]
Bahasa Melayu 96 hours 6 6 5
English as A Second Language (E2L) 96 hours 6 6 5
Mathematics (0580) 96 hours 6 5 5
Combined Science 96 hours 6 5 5
B. COMPULSORY COMPLEMENTARY SUBJECTS [All students are required to take 4 Compulsory Complimentary Subjects]
Islamic R K 64 hours 4 4 3
MIB 32 hours 2 2 2
Physical Education 32 hours 2 2 2
Co-curriculum 48 hours 3 3 2
C. ELECTIVE SUBJECTS [All students are required to take at least 2 or more Elective Subjects]
Geography 80 hours 5 4 4
Travel and Tourism 80 hours 5 4 4
Commercial Studies 80 hours 5 4 4
Commerce 80 hours 5 4 4
Accounting 80 hours 5 4 4
Food & Nutrition 80 hours 5 4 4
Business Studies 80 hours 5 4 4
Art and Design 80 hours 5 4 4
Art (6010) 80 hours 5 4 4
Drama 80 hours 5 4 4
Music 80 hours 5 4 4
Design and Technology 80 hours 5 4 4
Computer Studies 80 hours 5 4 4
Information Technology 80 hours 5 4 4
Fashion and Fabrics 80 hours 5 4 4
Agriculture 80 hours 5 4 4
Physical Education 80 hours 5 4 4
Total no. of Periods 45 45 45

catatan

2010 in review

Posted: 03/01/2011 in review Pelawat

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

Healthy blog!

The Blog-Health-o-Meter™ reads Minty-Fresh™.

Crunchy numbers

Featured image

A helper monkey made this abstract painting, inspired by your stats.

A Boeing 747-400 passenger jet can hold 416 passengers. This blog was viewed about 3,000 times in 2010. That’s about 7 full 747s.

 

In 2010, there were 10 new posts, growing the total archive of this blog to 11 posts. There were 18 pictures uploaded, taking up a total of 1mb. That’s about 2 pictures per month.

The busiest day of the year was October 19th with 37 views. The most popular post that day was Metod Penulisan Jawi.

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were google.com.my, en.wordpress.com, berkatrezeki.com, mail.live.com, and search.winamp.com.

Some visitors came searching, mostly for teknik menyoal, kemahiran menyoal, ibnuziad, kemahiran menerang, and kemahiran pengukuhan.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

Metod Penulisan Jawi March 2010

2

Nota kelas Metod 2010 March 2010
2 comments

3

Pengurusan dan Pentadbiran May 2010

4

Kemahiran Menyoal March 2010

5

Nota Kuliah March 2010

Pengurusan dan Pentadbiran

Posted: 17/05/2010 in Uncategorized

PDG 2208       ORGANISASI DAN PENGURUSAN SEKOLAH

KREDIT :          2 (1+1)

PENSYARAH : HAJI MOHD SALLEH BIN LEBAR

PROGRAM :    DIPLOMA PERGURUAN UGAMA LEPASAN IJAZAH

SESI :               2008 / 2009

SEMESTER :    1

FAKULTI :        PENDIDIKAN

SINOPSIS

Kursus ini mengandungi konsep-konsep asas dalam organisasi dan pengurusan sekolah serta kepentingannya menurut perspektif Islam.  Huraian juga ditekankan mengenai tanggungjawab seorang pentadbir-pengurus-pemimpin sesebuah sekolah.

OBJEKTIF

 1. Memberi kefahaman tentang konsep-konsep organisasi dalam pengurusan sekolah.
 1. Memberi pengetahuan tentang bidang-bidang pengurusan sekolah menurut etika pengurusan dalam Islam.
 1. Mendedahkan organisasi dan pengurusan pendidikan di Negara Brunei Darussalam.

HURAIAN DAN PERANCANGAN MINGGUAN

MINGGU TAJUK
1 Huraian konsep mengenai organisasi pendidikan :

Matlamat

Organisasi

Struktur

Birokrasi

ü  Hierarki

ü  Struktur fleksibel

ü  Struktur tidak formal

ü  Kuasa

ü  Jawatan

2 Carta organisasi dan pengurusan sekolah :

ü  Definisi sekolah

ü  Carta organisasi pengurusan sekolah

ü  Aspek pengurusan sekolah secara umum

3 Bidangkuasa bahagian-bahagian :

ü  Proses pentadbiran

ü  Kepimpinan dalam pengurusan sekolah

ü  Proses pentadbiran

ü  Birokrasi pengurusan

4 Pengetua atau kepimpinan dan sekolah yang berkesan :

ü  Definisi kepimpinan

ü  Stail kepimpinan

ü  Ciri-ciri kepimpinan dalam Islam

5 Kepimpinan pengajaran dan keberkesanan kepengetuaan :

ü  Kepimpinan transaksional

ü  Kepimpinan transformasi

6 Pengurusan sekolah menurut perspektif Islam, matlamat dan tanggungjawab :

ü  Definisi pengurusan sekolah mengikut Islam

ü  Al-Syura : Peranan dalam pengurusan

ü  Matlamat bekerja dan mengurus mengikut Islam

7 Budaya kerja cemerlang menurut pandangan Islam :

ü  Etika kerja cemerlang

ü  Konsep kejayaan menurut perspektif Al-Qur’an

8 Etika Islam dalam pengurusan, pentadbiran dan kepimpinan sekolah :

ü  Penentuan matlamat

ü  Visi sekolah

ü  Perancangan

ü  Jenis-jenis perancangan

9 Sambungan pengurusan dan pentadbiran sekolah :

ü  Penyelenggaraan sumber

ü  Pengawalan proses pelaksanaan

ü  Menentukan piawaian dan tanda aras

10 Bidang-bidang pengurusan dan pentadbiran sekolah :

ü  Konsep dan matlamat pengurusan pelajar/murid

ü  Pengurusan pentadbiran hal ehwal pelajar

ü  Pengurusan kokurikulum

11 Pengurusan disiplin dan bimbingan :

ü  Peraturan disiplin

ü  Peranan unit bimbingan dan kaunseling

12 Pengurusan akademik :

ü  Definisi kecemerlangan akademik

ü  Program kecemerlangan akademik sekolah

ü  Ciri-ciri pelajar yang cemerlangan dalam bidang akademik

13 Pengurusan dan pentadbiran pejabat :

ü  Perjawatan

ü  Kewangan

ü  Jaringan dengan agensi luar

14 Pengurusan dan pentadbiran staf : Sumber tenaga manusia dan penilaian prestasi :

ü  Definisi perkembangan staf

ü  Tujuan perkembangan staf atau sumber tenaga

ü  Cara pelaksanaan perkembangan staf

ü  Penilaian

15 Organisasi dan pengurusan pendidikan di Negara Brunei Darussalam :

ü  Carta organisasi

ü  Perkembangan pendidikan masa kini

PENILAIAN

Kerja Kursus :             60%

 • 30% ujian pertengahan penggal
 • 30% tugasan [Soalan tugasan seperti yang dilampirkan]

Peperiksaan Bertulis :            40%

RUJUKAN

Abdullah Sani Yahaya.  (2003).  Mengurus Sekolah.  Bentong : PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Asbol, Hj Awg, bin Hj Mail.  (2006).  Sejarah Perkembangan Pendidikan di Brunei 1950-1985.  Bandar Seri Begawan : Pusat Sejarah Brunei.

Ahmad Kilani Mohamed.  (2003).  Pendidikan di Sekolah.  Johor Baharu : Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Salleh Lebar.  (2000).  Pentadbiran Pendidikan dan Pendidikan di Malaysia.  Petaling Jaya : Addison Wesley Longman Malaysia Sdn. Bhd.

Omardin Ashaari.  (1996).  Pengurusan Sekolah.  Kuala Lumpur : Utusan Publications Sdn. Bhd.

Ramaiah, AL.  (1999).  Kepimpinan Pendidikan : Cabaran Masa Kini.  Selangor DE : IBS Buku Sdn. Bhd.

Robiah Sidin.  (1988).  Asas Pentadbiran Pendidikan. Selangor DE : Pustaka Cipta Sdn. Bhd.

Wan Mohd Zahid Mohd Nordin.  (1993).  Wawasan Pendidikan : Agenda dan Pengisian.  Kuala Lumpur : Nurin Enterprise.

TUGASAN

Pilih salah satu tajuk tugasan yang diberikan.  Anda boleh membuat secara kumpulan tetapi tidak boleh melebihi daripada 2 orang.

 1. Sebuah organisasi pendidikan yang formal seperti sekolah memerlukan seorang pengetua yang cekap untuk menguruskan pelajar.  Terangkan maksud sesebuah organisasi pendidikan yang formal.  Berdasarkan carta yang terkini, khasnya sistem pendidikan di Negara Brunei Darussalam, jelaskan kedudukan organisasi sekolah dan bidang tugas masing-masing.
 1. Pengurusan sekolah menurut perspektif Islam mempunyai ciri-ciri yang luas.  Terangkan konsep kepimpinan menurut Islam.  Bagaimanakah kita hendak mengenalpasti seseorang pengetua yang menjalankan tugas dengan berkesan berlandaskan kehendak Islam.
 1. Bidang pengurusan sekolah termasuklah menguruskan hal ehwal murid atau pelajar dan juga keperluan akademik.  Terangkan secara ringkas keperluan dalam pengurusan hal ehwal murid.  Apakah cabaran semasa dalam menguruskan tingkahlaku dan disiplin murid.
 1. Seseorang pengetua selalu memikirkan tentang sikapnya dalam mentadbirkan sekolah.  Antaranya memikirkan tentang kepentingan pengajaran dan satu lagi memikirkan tentang keberkesanan pengurusan pentadbiran.  Pada pendapat anda, yang manakah lebih penting antara kedua-dua aspek tersebut?  Berdasarkan pengalaman dan rujukan tertentu, bincangkan kebaikan dan keburukan yang anda fikirkan tentang kedua-dua aspek tersebut.
 1. Huraikan secara umum sejarah dan perkembangan sistem pendidikan di Negara Brunei Darussalam sejak tahun 1950 hinggalah sekarang.  Dalam perbincangan, masukkan juga dari segi aspek sistem pentadbiran sekolah, perkembangan pusat pengajian tinggi dan cabaran yang dihadapi.

PANDUAN AM PELAJAR

 1. Tugasan hendaklah ditaip di sebelah muka surat sahaja, menggunakan font Times New Roman, bersaiz 14 dan langkau satu baris di atas kertas A4.
 1. Jumlah muka surat ialah 8-10.  Kandungan tugasan ini bergantung kepada cara anda mengemukakan perbincangan, kupasan, pendapat dan cara membuat kesimpulan yang munasabah.
 1. Anda dikehendaki membuat rujukan dalam bentuk atau gaya American Psychological Association (APA) dan mesti disertakan daripada sumber yang sahih serta berbentuk ilmiah seperti buku atau jurnal.
 1. Plagarisma, peniruan dan penipuan tidak dibenarkan.  Markah tidak diberikan jika anda melakukan sedemikian.
 1. Tarikh serahan tugasan ialah pada minggu yang ke 9.

PDG 2208       ORGANISASI DAN PENGURUSAN SEKOLAH

KREDIT :          2 (1+1)

PENSYARAH : HAJI MOHD SALLEH BIN LEBAR

PROGRAM :    DIPLOMA PERGURUAN UGAMA LEPASAN IJAZAH

SESI :               2008 / 2009

SEMESTER :    1

FAKULTI :        PENDIDIKAN

  1. ORGANISASI PENDIDIKAN

MATLAMAT

& Semua organisasi pendidikan ada matlamat.

& Setiap negara ada mempunyai Kementerian atau Jabatan Pendidikan.

& Malaysia : Falsafah Pendidikan Negara 1989.

Brunei Darussalam : Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21 (SPN 21).

& Sekolah ada visi dan misi selari sistem atau falsafah negara.

& Umumnya matlamat :

Menjadi masyarakat maju, berilmu (naqli dan akli), berketrampilan, berdaya saing, beramal, seimbang (JERI – jasmani, emosi, rohani, intelek atau potensi individu), insan sempurna, menjadi negara makmur / maju, menyelamat individu dunia dan akhirat, memaju pendidikan formal dan tidak formal, identiti kebangsaan (Brunei : Melayu, Islam dan Beraja), taat kepada raja dan negara.

ORGANISASI

& Organisasi sekolah / pendidikan dibayangi oleh sebuah organisasi yang lengkap.

& Ada kementerian (Kementerian Pendidikan), timbalan, setiausaha, jabatan, pengarah pelajaran / timbalan, perjawatan, kewangan pegawai pelajaran daerah (Malaysia), sektor, unit, pengetua dan sebagainya.

& Semua ada tugas tertentu.

& Peringkat bawah mesti ikut arahan, lebih-lebih lagi sistem pendidikan yang berpusat.

ORGANISASI / STRUKTUR DALAM PENDIDIKAN

Dalam organisasi ada struktur / kedudukan tertentu, dari atas hingga ke bawah.  Tujuan :

& Senang melaksanakan tugas.

& Mengetahui siapa ketua kita.

& Cara perlantikan ketua atau kepimpinan.

& Tahu tugas masing-masing.

& Memantau tugas dari atasan.

& Menghasilkan produktiviti.

& Membuat keputusan.

& Bajet keseluruhan.

Setiap struktur ada klasifikasi tersendiri :

& Eksekutif : Menteri Pelajaran / Pendidikan

& Pengurusan : Pengarah Negeri / Timbalan

& Penyeliaan : Nazir atau pegawai pelajaran daerah

& Teknikal : Pengetua / Sekolah

& Pelaksanaan : Guru-guru ugama

SISTEM SOSIAL

Dalam organisasi sekolah ada sistem sosial.

Persekitaran – Sekolah (ada sistem sosial seperti guru dan pelajar / ada aktiviti tertutup dan terbuka).  Sistem sosial bersifat formal dan tidak formal – sumbangan kepada persekitaran / masyarakat.

BIROKRASI / HIERARKI

Birokrasi : Diasaskan oleh Max Weber.

Hierarki : Maksud kedudukan.

Birokrasi bermaksud merendahkan.  Jadi orang bawahan terpaksa merendah atau ikut arahan orang atasan.  à ada baik / tidak

Ciri-ciri birokrasi :

& Pembahagian guna tenaga

& Struktur hierarki

& Sistem kenaikan pangkat

& Pengambilan kerja : kelulusan

& Undang-undang dan peraturan

& Pekerja memegang prinsip kepatuhan

Birokrasi ada kebaikan dan keburukan / masalah.  Ada orang setuju dan tidak.  Ada orang suka yang fleksibeliti.  Ada yang suka kelonggaran dalam pendidikan.

& Masalah : Pekerja tidak bercita-cita tinggi

& Sesetengah dalam organisasi tiada penyelarasan

& Mementingkan bentuk

& Ketegangan di kalangan pekerja

& Tidak faham konsep kepimpinan dalam teladan

& Pengetua mesti fikir pengurusan yang cekap dan memotivasikan pelajar

& Struktur sekolah bukan mudah

& Perlu atau tidak empowerment

& Ada matlamat sekolah tidak jelas

& Sistem penaziran yang tidak berkesan

& Mempertahan hierarki

& Keputusan ketua [Bincangkan]

STRUKTUR FLEKSIBEL

Amalan struktur yang fleksibel mula cuba dilaksanakan.

Kementerian Pelajaran memberi kuasa kepada guru menjalankan tugas dengan fleksibel.  Contoh :

& Sekolah Kliester (Malaysia)

& Semua guru bebas menggunakan pendekatan pengajaran tersendiri berdasarkan panduan sukatan.

& Guru tidak semestinya melalui prosedur atau peraturan tertentu sebelum melakukan sesuatu.  Ada budi bicara.

& Tugas yang diberikan sebagai peraturan umum sahaja.  Ia boleh diubah sesuai mengikut masa.  Keputusan rasmi pengetua.

STRUKTUR TIDAK FORMAL

Ada lagi sekolah luar bandar yang miskin dan tidak lengkap (contoh : Malaysia, Indonesia, India dan sebagainya).  Kalau di Malaysia, sekolah agama rakyat (di Kelantan tidak formal).

Ciri-ciri :

& Waktu kedatangan

& Pakaian murid

& Guru besar menjalankan tugas keseluruhan

& Tiada tugas-tugas tertentu

& Tiada carta organisasi

& Kenaikan gaji tidak menentu

& Jawatan tidak jelas

& Kedatangan tidak diambil

& Aktiviti kegiatan kurang berlaku

KUASA DAN JAWATAN

Kuasa dan jawatan dalam organisasi pendidikan diberikan melalui kelayakan, pengalaman, kepakaran, kebolehan, kepercayaan, proses temuduga dan lain-lain. Yang diberikan kuasa mengikut Islam mesti amanah, jujur dan ikhlas.

& Ciri : ada kekal / tidak kekal

& Kuasa dan jawatan : menunjukkan perubahan pada gaji

& Yang berkuasa tinggi : akan mengawal sumber kuasa yang ada

& Kebanyakan pekerja ingin mendapat kuasa yang tinggi


  2. CARTA ORGANISASI DAN PENGURUSAN SEKOLAH

& Perkataan sekolah : asal YUNANI iaitu dalam Bahasa Inggeris SCHOOL, bermaksud masa lapang.  Istilah biasa : tempat belajar.

& Organisasi sekolah : dibentuk agar dapat mengurus pentadbiran dengan baik.  Biasanya sekolah ada pengetua, guru besar dan dibantu oleh 2 orang timbalan.

& Sekolah : agen perubahan, pelbagai komuniti

& Sekolah sistem sosial

& Tanggungjawab semua staf : memajukan pelajar, sekolah dan menjadi tempat boleh dipercayai

& Sekolah formal kebanyakan negara : Rendah (Pra + 6 tahun), Menengah (3 + 2 + 2)

& Kebanyakan percuma


 1. 3. BIDANGKUASA BAHAGIAN-BAHAGIAN

Kesemua sekolah kerajaan ada organisasi sekolah yang tersendiri.  Antara Malaysia dan Brunei tiada perbezaan yang ketara.  Kebanyakannya hampir sama.

SEKOLAH DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Pengetua
Timbalan Pengetua I dan II (Pentadbiran dan Akademik)

[di Malaysia : Penolong Kanan Akademik, Pentadbiran dam Hal Ehwal Pelajar]

Kaunselor
Guru Kanan I / II
Pendaftar, Pegawai Kewangan, Penyelaras Bahagian Kokurikulum, Ketua-Ketua Guru, Ketua-Ketua Jabatan, Kakitangan Bantuan
Guru-Guru Kelas, Guru-Guru Matapelajaran

SEKOLAH UGAMA

Guru Besar
Guru Kanan Pentadbiran, Guru Kanan Akademik, Guru Kanan Kegiatan,

Guru Kanan Al-Qur’an

Ketua Program / Pengawas dan Penolong
& Program 3K dan Mirhad

& Amali

& Stok Book

& ICT

& Kebajikan

& Disiplin

Kakitangan Bukan Akademik (Buruh, Pembersih, Penjaga Malam)

Pada umumnya yang memegang tugas akan disenaraikan oleh pengetua perkara berkaitan bidang dan tanggungjawab.

Elaun : Di Malaysia, Pengetua, Timbalan, Guru Asrama, Ketua Bidang ada elaun.  Yang lain seperti guru sukan, guru matapelajaran, setiausaha peperiksaan tiada elaun.

Tanggungjawab Pengetua  :

Mengajar dan pentadbiran, kewangan, akademik, fizikal, pembangunan staf, penyeliaan, kurikulum, kokurikulum, hal ehwal pelajar dan pengurusan.

Pentadbiran :

Pengesahan jawatan, perlantikan, perletakan, pelepasan, pembangunan staf, kursus dalam perkhidmatan, rekod peribadi, penilaian prestasi, fail, perancangan takwim, pengerusi lembaga, tatatertib sekolah.

Kewangan :

Tandatangan cek, anggaran, geran, kutipan yuran, pembayaran gaji, panjar wang runcit, audit akaun, sebut harga, buku stok, tuntutan perjalanan, hapus kira.

Pembangunan Fizikal :

Pengawasan, projek pembangunan kecil, perancangan pertambahan fizikal.

Kurikulum :

Menentukan dasar pembangunan negara, sukatan pelajaran, menentukan matapelajaran pilihan, pengerusi mesyuarat panitia matapelajaran, kewujudan pusat sumber.

Kokurikulum :

Kelab sukan, unit berjalan dengan baik, perkembangan bakat.

Hal Ehwal Pelajar :

Menubuh lembaga disiplin, perjalanan lembaga disiplin pelajar, keselamatan pelajar, biasiswa.

Guru Penolong Kanan / Timbalan Pengetua :

Pengetua membahagikan tugas kepada penolong / timbalan, sama seperti pengetua, menjawat semasa ketiadaan pengetua.


  4. KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH YANG BERKESAN

DEFINISI KEPIMPINAN

& Pemimpin luas :         Masyarakat, pelajar, politik, pemimpin pendidikan, dan    sebagainya.

& Konteks kepimpinan : Kedudukan / jawatan, sebagai peribadi, sebagai rangkaian   tingkahlaku.

& Maksud pemimpin :   Kuasa yang berasaskan peribadi.

& Ketua dalam kumpulan.

& Yang mempengaruhi dalam sesuatu kumpulan.

& Mengarah daya usaha kakitagan supaya mencapai matlamat organisasi.

& Mendapatkan kerjasama kakitangan ke arah capai matlamat.

& Keupayaan dan kebijaksanaan ketua menguruskan staf dan sumber yang ada.

CARA PEMIMPIN MEMPENGARUHI KAKITANGAN

& Pujukan, rayuan, memberi ganjaran, pujian, memotivasikan setiap ahli dan semangat.

& Menggambarkan wawasan yang hendak dicapai.

& Membina kemahiran kakitangan.

& Menyelesaikan masalah melalui rundingan.

& Meningkatkan komunikasi dan aliran maklumat.

& Meluaskan jaringan sumber dari pelbagai pihak.

& Membina imej organisasi.

KOMPETENSI PEMIMPIN MENGIKUT KATZ DAN KAHN (1988)

& Kompetensi dalam hal teknikal (kecekapan pemimpin merangka, melaksanakan polisi, peraturan, melicinkan hal-ehwal pentadbiran, pengawalan pelajar dan pemantauan).  Teknikal penting bagi mengurangkan kekeliruan, tindanan kerja dan terlalu birokratik.

& Kompetensi dalam hal hubungan interpersonal (pengantara, penghubung, penyalur maklumat dan penyelesaian konflik).

& Kompetensi dalam pengkonseptualan masalah, perancangan dan hala tuju.  (Kebolehan menyelesaikan masalah, strategi tentang aktiviti, hala tuju, perancangan yang teliti).

PERANAN PEMIMPIN SEKOLAH

Kejayaan sesebuah sekolah bergantung kepada pemimpin.  Memerlukan pengalaman dan kepakaran yang tinggi.  (Akademik dan bukan akademik).

Peranan kepimpinan mengikut model Sergiovanni (1974) :

& Dalam hal pengurusan.  (Jadual tugas, pembaziran, penyelewengan, bertindan kerja)

& Interpersonal (komunikasi formal / tidak formal, arahan, bimbingan, teguran).

& Moral (teladan, contoh yang baik, mencapai nilai kerja yang baik).

& Politik (kefahaman, ideologi, pengasingan kumpulan, kelik, diskriminasi, perbezaan kepentingan).

& Bimbingan dan pengajaran (tunjuk ajar, sokongan, sikap terhadap kerja, kepuasan pelanggan).

& Budaya (budaya kerja dalam bilik guru, budaya perhubungan, budaya memasuki kelas, budaya membaca, budaya di kantin).

& Simbolik (kefahaman dan kepentingan peristiwa atau upacara : perhimpunan mingguan, penyampaian hadiah, kehadiran pengetua juga sebagai simbolik).

STAIL KEPIMPINAN

Stail kepimpinan mengikut klasifikasi ahli pendidikan atau ahli sains sosial.  Mengikut Max Webber :

1) Tradisional / Autokratik

ü  Ciri-ciri pentadbiran autokratik.

ü  Berpusatkan tugas, pengeluaran.

ü  Pencapaian matlamat, struktur tugas.

ü  Kepimpinan paksaan.

ü  Keputusan di tangan pemimpin / ketua.

ü  Staf perlu mematuhi ketua.

2)      Birokratik

ü  Tanggungjawab telah dijelaskan oleh ketua.

ü  Keputusan dari ketua.

ü  Komunikasi berlaku satu hala sahaja.

ü  Tidak mementingkan semangat kumpulan.

ü  Kerja mungkin sebagai paksaan.

ü  Sukar mewujudkan kemesraan.

3) Karismatik

ü  Berbeza dengan orang lain.

ü  Mempunyai matlamat dan visi yang jelas.

ü  Melaksanakan aktiviti dengan cekap, pandai berkomunikasi.

ü  Mudah mempengaruhi staf bawahan.

ü  Kebolehan sifat peribadi yang khusus dan boleh memobilisasikan staf.

LAIN-LAIN JENIS KEPIMPINAN

& Demokratik / ekualitarian

ü  Mengadakan rundingan, dengan staf.

ü  Keputusan bersama, ketua hormat pendapat umum.

ü  Berlaku proses dua hala.

ü  Berpusat hubungan atau berpusatkan hubungan, kepimpinan bertimbang rasa.

& Teori Kepimpinan Getzels dan Guba

Ada tiga, iaitu :

1)      Nomotetik :          Tumpukan kepentingan organisasi.

2)      Idiografik :                       Kepentingan individu.

3)      Transaksional :     Mementingkan kedua-dua.

Kepimpinan Instrumental (Beralat)

Penumpuan kepada :

ü  Kumpulan dan struktur proses pengurusan.

ü  Memastikan staf kerja dengan kuat.

ü  Staf memahami keperluan organisasi.

ü  Bekerja mesti konsisten.

ü  Faktor persekitaran mempengaruhi pekerja.

KEPIMPINAN TEORI Z

Diperkenalkan oleh Ouchi dari Jepun.  Mementingkan budaya kerja dalam organisasi.  Boleh diaplikasikan dalam pengurusan pendidikan.

& Kerjasama dan pemuafakatan staf amat penting.

& Perlu jaga kebajikan dan kepuasan kakitangan.

& Amanah, hubungan kemesraan dan matlamat yang jelas.

LAIN-LAIN KLASIFIKASI PEMIMPIN

Pemimpin Sistem atau Organisasi

1)      Menentukan penggunaan sumber.

2)      Memantau dan melaksanakan aktiviti – matlamat.

3)      Pemimpin kuasa yang sah / autoriti.

Pemimpin Ideologi

1)      Suatu idea atau falsafah yang dikehendaki.

2)      Mementingkan pembaharuan dan identiti sendiri.

Pemimpin Ilmu

1)      Banyak ilmu untuk memikirkan kemajuan organisasi.

2)      Ada idea dan falsafah.

Pemimpin Kerohanian

1)      Terdiri daripada ulama’ atau pendidikan ugama.

2)      Pembentukan syakhsiah yang baik di kalangan pekerja.

3)      Mementingkan juga kemahiran untuk pengaruhi pekerja.

Pemimpin Sosial / Masyarakat

1)      Suka memberi khidmat kepada masyarakat.

2)      Suka menganjurkan aktiviti.

3)      Gerak kerja sukarela.

4)      Tanggungjawabnya mungkin longgar.  Orang bawahan akan membantunya.

Pemimpin Politik

1)      Mempunyai kuasa yang sah.

2)      Suka membicarakan politik dalam pekerjaan.

3)      Dilantik oleh undi masyarakat.

4)      Dalam organisasi pekerjaan, ada juga yang suka kaitkan politik dengan pendidikan.

KEPIMPINAN DALAM ISLAM

& Adil :   Dalam memberikan tugas.  Adil menghukum sesuatu perkara.

& Sabar paling perlu.  Sabar melayai karenah staf dan murid.  Tidak gopoh dalam mengendalikan urusan pejabat.

& Berilmu.  Berusaha menambahkan ilmu dan menguasai ilmu.

& Bijak mengurus (hafiz) atau berani dan kuat (al-Quwwah).

& Konsep sebagai ibadah.

& Bekerja sepenuh hati.

& Amanah.

& Syura atau berbincang semasa ada masalah atau konflik.

& Pandai berkomunikasi peringkat dalaman dan luaran.

& Ihsan : Berbuat baik, berkelakuan baik, bertimbang rasa.

& Muhasabah / Menilai diri pemimpin / guru besar mesti menilai semula sama ada yang dilakukan betul atau tidak.


  5. KEPIMPINAN PENGAJARAN

Definisi Pengurusan :

Merujuk kepada perancangan, pengawalan, perancangan, penilaian, pengagihan sumber, pengelolaan, koordinasi untuk mencapai matlamat.

Pengajaran :

Kemahiran kepimpinan pengajaran perlu ada pada setiap orang guru.  Sebab itulah pihak Kementerian Pendidikan selalu mengadakan seminar dan bengkel untuk memantapkan pengurusan sekolah.

Kepimpinan Pengajaran :

Tanggungjawab yang utama.

Definisi Kepimpinan Pengajaran :

& Memfokuskan  dan meningkatkan aktiviti dan mutu pengajaran.

& Memberi arah, sumber dan sokongan kepada guru.

& Tindakan, pengaruh dan kepakaran pengetua memainkan peranan.

& Mengintegrasikan kehendak dan desakan luar sekolah terhadap kualiti pengajaran.

& Peranan pengetua melaksanakan aktiviti, kurikulum.

& Tidak ketinggalan menguruskan infrastruktur dan prasarana yang diperlukan.

KAJIAN KEPENTINGAN KEPIMPINAN PENGAJARAN DAN PENGETUA YANG BERKESAN

Di Barat sudah lama (Sweeney 1983, Edmonds 1979, Fullan 1982, Hussein 1993 dan lain-lain lagi) di mana sekolah yang berjaya ialah yang dipimpin oleh pengetua yang utama kepimpinan pengajaran.

Sweeney (1983) :

Penekanan pencapaian pelajar, menetapkan strategi pengajaran, menyelia, kerap menilai pencapaian akademik, menyelaras program pengajaran, memberi semangat kepada guru.

Lipham (1985) :

Hubungan sekolah dengan luar, memberi bimbingan kepada guru.

Hussein (1993) :

Peka meningkatkan ilmu profesional, pendedahan ilmu, pengurusan strategi.

Lain-lain kepimpinan pengajaran :

Kewibawaan, cekap dan kekuasaan membuat keputusan.

Kelayakan yang tinggi.

Personaliti tinggi dan tegas.

Bijak mentadbir sekolah dan guna sumber dengan sepenuhnya.

Matlumat jelas.

Ambil tahu kelemahan pelajar.

Suasana interaksi yang baik guru, murid dan masyarakat.

Disiplin terkawal.

& Mewujudkan kejayaan sekolah.

& Mengutamakan kepada keperluan intelektual.

& Pandai mengurus kewangan.

& Mengharapkan guru-guru dapat mengajar lebih daripada dua subjek.

KEPIMPINAN TRANSAKSIONAL DAN TRANSFORMASI

Diperkenalkan oleh Mac Gregor Burns 1978 dan diperluaskan oleh Bernard dan Bass.

Ciri-ciri Kepimpinan Transaksional :

& Keperluan motivasi luaran untuk menggerakkan pekerja.

& Mengekalkan kebolehan, kemahiran yang tinggi dan kekuasaannya.

& Harus ada wawasan dalam sesuatu projek / aktiviti.

& Kemahiran berinteraksi, luas pengalaman dan banyak menerima maklumat terkini.

Dalam pendidikan, Kepimpinan Tranformasi penting  kerana memerlukan pengurus yang pandai merancang, licin pentadbiran dan pengajaran, berhubung dengan staf, berbincang.  Boleh laksanakan semua peringkat, kementerian, jabatan dan sekolah.

Ciri-ciri Kepimpinan Transformasi :

& Keunggulan gelagat.

& Menumpukan kepada setiap individu.

& Motivasi yang berinspirasi dan menggalakkan guru berkongsi pendapat.  Kerjasama dalam satu pasukan.  Memelihara hubungan yang baik.

& Meransang secara intelek.  Hargai jasa guru dalam bilik darjah.

& Fokus peringkat moral dan dalaman dalam menjalankan tugas.

& Memerlukan kepimpinan yang jujur, ikhlas, tidak emosional, kemanusiaan, tidak tamak dan tidak cemburui kakitangan.

& Personaliti yang baik (karismatik) dan bertanggungjawab.

& Berkebolehan dan berhati-hati dalam menyelesaikan masalah.

& Mengharapkan guru faham visi sekolah.

& Memberi kepercayaan kepada guru dan memberi kuasa kepada guru.

& Semua kakitangan sebagai agen perubahan.


  6. PENGURUSAN SEKOLAH MENGIKUT ISLAM

Pengurusan Islam :  Bahasa Arab iaitu Dabbara  Yudabbir, atau at-Tadbir.

(Mengarah, melaksana, mengatur, memimpin, mengurus, membuat perancangan).

Pengurusan Islam (termasuk di sekolah) :

& Keupayaan individu atau organisasi memaksimumkan kadar penggunaan sumber bagi menghasilkan produk.

& Penyempurnaan amanah.

& Berdasarkan falsafah Islam sebagai ad-Din dan matlamat hidup yang jelas.

& Berdasarkan syariah iaitu ibadah dan mu’ammalat.

& Mengurus dan mengajar bersungguh-sungguh.

& Konsep bersepadu, sesuai dengan SPN 21.

Pengetua atau guru besar sebagai pengurus.  Dalam Islam pengurusan mesti berjalan dengan baik dan beramanah.

Pengurusan dan pentadbiran yang berdasarkan konsep Syura.

KONSEP SYURA / MESYUARAT

& Hukum mengikut ulama’, melaksanakan wajib dalam Islam.  “ Dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu. ” (Ali-Imran : 159).  Perang Uhud, kalah Nabi Muhammad SAW.  Baginda bermesyuarat untuk berperang di luar Kota Madinah.

& Kenapa wajib :

ü  Nabi Muhammad suruh : menurut orang ramai.

ü  Satu alternatif yang baik.

ü  Khalifah Umar Al-Khattab sebelum wafat, bermesyuarat untuk mencari ganti.

ü  Sepanjang Khalifah Ar-Rasyidin tidak pernah menolak konsep Syura.

& Pendapat tidak wajib :

ü  Ada masa Rasulullah bertawakkal kepada Allah sahaja.

ü  Surah Ali-Imran “ kerana itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka. ” sebab mereka lemah.

ü  Rasulullah berkata kepada Abu Bakar “ Kalau kamu berpakat berdua, kami tidak menyalahkan kamu ”.  bermakna tidak ambil kira secara syura (ramai).

ü  Rasulullah SAW dalam tawanan Perang Badar tidak ikut pendapat orang lain.

ü  Abu Bakar memerangi orang murtad tidak ikut suara ramai.

ü  Pembahagian tanah rampasan di Iraq, Umar ra tidak ikut suara ramai.

Kepentingan Syura

& Banyak idea, senang dapat persetujuan.

& Menambahkan iltizam.

& Menambahkan motivasi.

& Hormat-menghormati sesama ahli.

& Pengesahan suara ramai.

& Menghilangkan rasa menyesal dan puas hati.

& Semangat kekitaan dan kekeluargaan.

Ahli syura di sekolah :      semua guru-guru atau ketua-ketua unit-unit tertentu atau     wakil jika tiada, orang yang berilmu.

Dalam Islam :       bentuk syura tidak ditetapkan.  Ada yang utama (jawatankuasa induk)   dan yang bukan utama (jawatankuasa kecil).

KUALITI KERJA / BUDAYA CEMERLANG DARI PERSPEKTIF PENGURUSAN ISLAM

Kualiti merujuk kepada kepuasan pelanggan.  Di sekolah pelanggan ialah murid.  Murid mahukan pengajaran dan guru yang berkualiti.  Nilai kualiti bermaksud kepercayaan dan keyakinan yang tinggi.  Kualiti menuju kepada kecemerlangan.

Budaya kerja cemerlang :           Tatakerja yang baik (rajin, gigih, berdaya saing, kreatif,                                             inovatif, bersemangat, kerja berpasukan, intergriti, berdisiplin                                        dan sentiasa meningkat prestasi kerja).

Kerja cemerlang boleh diukur berdasarkan ciri-ciri :

& Kos yang minimum.

& Kesopanan.

& Dipercayai.

& Ketepatan masa.

& Kesegeraan.

& Ketahanan.

Sekurang-kurangnya guru ada ciri-ciri tersebut.

Perbincangan Kualiti Kerja Islam :

& Berasaskan ilmu wahyu, al-Qur’an, hadith dan amalan ulama’ silam.

& Bersifat komprehensif.

& Rasulullah model pengurusan Islam.  Baginda telah melaksanakan perancangan / planning, pengorganisasian / organizing, pengawalan / controlling, penstafan / recruitment, kepimpinan / leadership dan pelaksanaan / executing.

& Umar Al-Khattab mengesahkan pentadbiran dan penyeliaan kewangan.

& ‘Abbasiyyah, menyelaraskan pemungutan cukai.

Meningkatkan Kerja Yang Berkualiti

& Sihat pemikiran dan fizikal.

& Melengkapkan modal insan.

& Meningkatkan keyakinan diri dan beramanah.

& Berkebolehan mengemaskan pengurusan dan perancangan.

& Menjalinkan kerjasama.

& Rajin bekerja, mahir, cekap, tahu selok-belok kerja dan pandai membuat baik, tidak cuai dan malas.  Guru di sekolah ugama mesti ajar memimpin dan mengajar dengan betul agar menjadi asas panduan hidup kepada murid-murid.

& Niat yang betul.  Allah sentiasa mengetahui apa yang kita lakukan.  Faham dengan kurikulum yang hendak diajar.  Murid boleh faham dan beribadat.  Sanggup pikul tanggungjawab.

& Bermuhasabah apa yang telah dilakukan.

& Ada peraturan yang betul.

& Ada perancangan dan program yang tersusun (kalau guru mesti membuat perancangan pengajaran yang tersusun).

& Menumpukan dengan sepenuhnya, mempunyai semangat yang tinggi.

& Kerja sebagai amal soleh dan menunjukkan teladan yang baik.

& Kerja yang berhasil bukan kosong, mengikut Yusuf Qardhawi.

Konsep Asas Kejayaan Menurut Islam

& Di sekolah :     guru menerapkan ajaran Islam, iaitu syariah, aqidah dan akhlak.                                    Murid mesti menghayati.

& Guru sentiasa bertanggungjawab dan menunaikan amanah (guru mengajar).

& Berpegang kepada Allah (zikir, bertahlil, khusyuk) dan sentiasa berhubung dengan masyarakat serasi.

& Berusaha dan bekerja keras untuk dunia dan akhirat.  Manusia diberikan kuasa berfikir dan berikhtiar.

& Kejayaan bukan berdasarkan sijil yang dikeluarkan tetapi berdasarkan keseluruhan hasil yang dilakukan.

& Pandai menjaga nikmat yang diberikan.  Sekolah ada pelbagai kemudahan yang kita tidak sedari.  Itu semua nikmat.

& Bertakwa, amal soleh, beriman, menjaga kehormatan dan membersihkan diri dianggap orang yang berjaya.

& Orang berjaya :          Menjadi al-Qur’an sebagai petunjuk.  Guru sebelum keluar                                              rumah / mengajar perlu membaca Al-Qur’an dahulu.

& Dapat keredhaan Allah.  Bersyukur terhadap jumlah murid yang lulus dan tidak lulus.

  7. ETIKA ISLAM DALAM PENGURUSAN, PENTADBIRAN, KEPIMPINAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH : PENENTUAN MATLAMAT, VISI, PERANCANGAN SEKOLAH

PENGENALAN

Islam mengutamakan keberkesanan dalam kepimpinan sesebuah organisasi.  Kepimpinan paling berkesan, Nabi Muhammad.

& Dalam Al-Qur’an, kepentingan kepimpinan : Surah Al-Baqarah : 30 & 124, Surah Yunus : 14, Surah Al-Furqan : 74, Surah Al-Anbiya’ : 73 dan Surah An-Nisaa’ : 79.

& Kepimpinan dalam Islam penting tanggungjawab bukan kekuasaan.

& Kepimpian Islam setiap peringkat : Kepimpinan tersendiri.

& Kepimpinan Islam : Berasaskan falsafah Tauhid.

& Kepimpinan Islam : Anggota / ahli cukup dan mempunyai motivasi yang tinggi.

& Kepimpinan Islam : Syura seperti stail demokratik dan partisipatif (Barat).  Keputusan suara ramai.

& Nabi Muhammad : Suruh membuat perbincangan dengan ahli yang mempunyai kemahiran.

& Kepimpinan Nilai Islam dua bentuk : Tetap (tiada kompromi) dan fleksibel.

& Kepimpinan tegas : Contoh – Sayyidina Umar, Salah Ad-Din Al-Ayubi à Salah Ad-Din Al-Ayubi menggunakan ketegasan agar askarnya bertaubat menghapuskan dosa.

& Keimanan yang kuat.

& Kesatuan jiwa antara ahli organisasi agar pengaruh kepimpinan menjadi kuat.

& Lain-lain : akhlak, pengetahuan, kebijaksanaan, tanggungjawab, kecekapan dan sebagainya.

Keseluruhan kepimpinan yang berasaskan Islam itu perlu dihayati agar matlamat, visi dan perancangan sesebuah organisasi atau sekolah tercapai.

KEPERLUAN MISI SEKOLAH

Misi

& Merupakan matlamat jangka panjang.

& Mesti lengkap dan difahami.

& Misi mesti luas kerana di dalamnya dijelaskan tujuan asas sekolah.

& Misi boleh diubahsuai walaupun setahun dilaksanakan.  Sebab / dari segi : hala tuju, pertukaran guru besar, krisis dalaman dan tekanan dihadapi.

Perkara yang perlu ada di dalam misi :

1)      Sasaran : Contoh – mengadakan kelas Tingkatan Enam Sastera à ke mana sasaran pelajar yang berjaya dialirkan.

2)      Guru besar fikirkan keupayaan murid.

3)      Fikir imej sekolah : sekolah wawasan, sekolah mesra, sekolah dalam taman, sekolahku rumahku.

4)      Fikir cara terbaik untuk mencapai sesuatu misi.

5)      Fikir sama ada boleh capai atau tidak : Fikirkan KLAP (kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang) atau SWOT (strenghts, weakness, opportunities and threats).

Rumusan Dalam Pembentukan Misi

1)      Mengenalpasti KLAP.

2)      Kenapa misi diadakan.

3)      Mengenalpasi core business.

4)      Mesej yang hendak dicapai.

5)      Mengatasi kelemahan yang ada.

6)      Memikirkan kejayaan tidak boleh dicapai sepanjang masa.

7)      Mendapatkan sumber.

8)      Mengeksploitasi segala peluang yang ada.

9)      Menetapkan tugas kepada semua kakitangan.

10)  Mendapat kerjasama semua pihak.

11)  Mendapat restu daripada pengurusan PIBG.

Pihak pemimpin perancang mesti fikirkan secara kreatif, rasional dan munasabah :

& Berlainan sekolah berlainan misi / visi.  Sekolah ugama, teknik, sains berbeza.

& Fikirkan keperluan misi untuk apa ?  Antaranya untuk kejayaan murid / mengatasi disiplin / murid yang berakhlak / sekolah yang sihat dan berwawasan / zero defeat.

& Mengambilkira kemudahan / sumber yang ada, tidak membazir (Islam), ada faedah, unjuran jumlah pelajar, jumlah guru, jenis sekolah, sokongan masyarakat, rasional mengadakan misi dan perancangan.

& Mengira jumlah anggaran / kos pendidikan semasa.  Guru besar mesti memikirkan.

MATLAMAT DAN OBJEKTIF SEKOLAH

& Matlamat mesti terperinci.  Lima atau enam yang hendak dicapai.

& Objektif mesti tepat.

PERANCANGAN SEKOLAH

Setiap sekolah mesti ada perancangan yang tersendiri.  Biasanya perancangan jangka pendek dan perancangan jangka panjang.  Perancangan jangka panjang dipanggil Perancangan Strategi.

Langkah-Langkah :

1)      Menyenaraikan dan menjelaskan dengan tepat objektif yang hendak dicapai.

2)      Menyenaraikan pilihan objektif yang hendak dicapai.

3)      Merancang andaian setiap alternatif.

4)      Setelah alternatif dibuat, perancang bolehlah memulakan perancangan jangka pendek dan panjang.

5)      Melaksanakan dengan segera.

Lain-Lain Model :

Misi dan Wawasan Organisasi

Rasional Perancangan

Penentuan Matlamat dan Objektif

Mengenalpasti Strategi Pelaksanaan

Penilaian Tindakan

Pemilihan Tindakan

Penggubalan Rancangan

Pengawalan Proses dan Penentuan Piawaian

Perancangan Semula

Kegagalan Perancangan

& Matlamat yang kurang jelas.

& Pihak perancangan bahagian atasan tidak menerangkan dengan jelas kepada orang bawahan.

& Cita-cita sesebuah organisasi terlampau tinggi.

& Tidak menukar visi apabila keadaan berubah.

& Tiada unsur-unsur motivasi.

& Perancangan dibuat secara terburu-buru.SOALAN UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER

TARIKH :         22 SEPTEMBER 2008 (ISNIN) MASA :           1 JAM 20 MINIT

JAM :               9.00 PAGI

ARAHAN :

Kertas ini mengandungi empat soalan.  Anda dikehendaki menjawab 2 (DUA) soalan sahaja.

 1. Dalam sesebuah organisasi pendidikan, terdapat pelbagai unit atau bahagian yang tertentu iaitu daripada peringkat atasan hinggalah ke peringkat bawahan.  Dengan bantuan sebuah rajah struktur organisasi pengurusan sekolah atau pendidikan, huraikan secara ringkas peranan yang dimainkan oleh dua (2) bahagian atau unit yang anda catatkan itu.(15 markah)
 1. Seorang guru besar biasanya mempunyai kuasa dan kewibawaan yang tersendiri.

a)      Catatkan empat tugas utama guru besar.(4 markah)

b)      Adakah patut seseorang guru besar menurunkan kuasa kepada staf bawahan yang boleh dipercayai ?  Nyatakan alasan atau sebab-sebabnya.(5 markah)

c)      Terangkan secara ringkas definisi berikut :

 1. i.            Pengaruh.(2 markah)
 1. ii.           Kuasa.(2 markah)
 1. iii.          Kewibawaan.(2 markah)
 1. Dalam pengurusan sesebuah organisasi, peranan kepimpinan amatlah penting dihayati oleh seseorang pemimpin.

a)      Nyatakan lima sahaja ciri-ciri kepimpinan yang dikehendaki dalam sistem pengurusan Islam.(5 markah)

b)      Pada pendapat anda, stail kepimpinan apakah yang patut diterapkan oleh seseorang pemimpin atau ketua sesuai dengan kehendak pengurusan Islam ?  Bincangkan.(10 markah)

 1. Kepimpinan yang cekap boleh mempengaruhi semua kakitangan atau staf dalam seseuah organisasi.

a)      Terangkan definisi kepimpinan.(3 markah)

b)      Bagaimanakah cara-cara seseorang pemimpin boleh mempengaruhi kakitangan bagi memastikan perjalanan sesebuah organisasi (termasuklah sekolah) menjadi lebih berkesan.(12 markah)  8. PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN SUMBER

Sebagai seorang pengurus / pemimpim / guru besar mesti tahu mengurus sumber yang ada.

Di sekolah, terdapat pelbagai sumber :

a)      Pusat Sumber Sekolah.

b)      Sumber Manusia / Staf / Kakitangan.

c)      Peralatan / Pembangunan / Fizikal Sekolah.

d)      Murid (dibincang dalam Hal Ehwal Pengurusan Murid).

Pusat Sumber Sekolah

Semua sekolah terdapat kemudahan pusat sumber sekolah.  Cuma kecil atau besar sahaja.  Sangat berguna kepada guru dan murid-murid.

Definisi :

& Sebagai pusat pengumpul dan penyebar maklumat.

& Bilik khas untuk bacaan, rujukan.

& Koleksi dan himpunan bercetak.

& Pusat integrasi.

& Pusat aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Di Malaysia, banyak dilaksanakan selepas tahun 1970.  Ia ditubuhkan untuk membentuk pelajar yang sempurna dan meningkatkan mutu pengajaran serta profesion perguruan.

Pusat Sumber :     Tempat yang sesuai atau khas.  Elakkan daripada kerosakan peralatan                     elektronik.  Rak yang cukup dan baik.  Ruang mencukupi dan meja.

Fungsi atau pengisian Pusat Sumber :    Peruntukan tahunan, menilai keberkesanan                                                                            peralatan yang ada, kesesuaian yang ada,                                                                   pembelian buku, penyusunan / sistem                                                                                pengelasan perpuluhan Dewey, daftar                                                                                 perolehan, nombor invois, kad katalog,                                                                           dokumen, model, carta, gambar rajah,                                                                        kemudahan komputer / internet / makmal                                                                   komputer (mungkin dalam pusat sumber),                                                                         suratkhabar, majalah, jurnal, kemudahan                                                                              fotokopi, khidmat nasihat, pusat interaksi, dan                                                                  lain-lain.

Penjagaan dan Pentadbiran :

& Sebuah organisasi yang besar dan mesti ada guru / murid pengawas yang terlatih.  Mesti ada ahli jawatankuasa.  Dilantik secara tahunan.

& Menyediakan almari khas menyimpan radio, televisyen, kamera, alat perakam dan lain-lain.

& Menggalakkan murid datang.

& Memilih dan mencari bahan yang baik.

& Latihan kemahiran kepada kakitangan.

& Gunting akhbar / artikel.

& Maklumat buku-buku baru.

& Menjilid dan membaik-pulih buku.

Masalah Pengurusan Pusat Sumber :

& Peralatan tidak mencukupi dan tidak seimbang dengan keperluan pelajar.

& Pusat sumber kecil.

& Tiada yang sanggup mengurus dengan sepenuh masa.  Guru dilantik sebagai sambilan sahaja.

& Guru yang dilantik tidak terlantik.

& Guru besar atau guru pengawas tidak bersungguh-sungguh mengawasi dan soal pembelian buku-buku.  Mengharapkan penjual datang.

Pengurusan Sumber Manusia

Manusia adalah sumber penting dan paling berharga.  Sebab sesebuah organisasi terbentuk daripada sumber manusia dan manusia sebagai sumber organisasi.  Pengurusan sumber manusia, melibatkan semua keputusan yang mempengaruhi organisasi.

Fungsi Sumber Manusia :

Fungsi Tradisional –          Pengambilan, pemilihan, penempatan, kemajuan, ganjaran,                                      keadilan dan penyediaan tenaga manusia, pengambilan staf,                                          penilaian prestasi, penyimpanan rekod pekerja, latihan                                                     pekerja, hubungan majikan dan pekerja.

Pendekatan Terbaru :      Bersifat pembangunan kerana sebagai aset terpenting                                               pembangunan.  Perbelanjaan untuk pelaburan jangka panjang.                                       Pentingnya sumbangan sumber manusia dalam proses                                                      pelaksanaan dasar organisasi.

Sumber Manusia Pendidikan.  Contoh di Brunei begitu luas dan besar.  Guru sebagai sumber terpenting.  Kualiti pengajaran mesti ada.  Guru mesti ikut falsafah dan SPN 21.  Guru mesti mencukupi.  Guru mesti ada motivasi. Kerajaan mesti memberi imuhan, kebajikan, kemahiran dan ganjaran.  Pengesahan jawatan yang cepat, beban kerja, pertukaran, perlantikan, gred, skim perkhidmatan dan sebagainya.  Isu dan permasalahan pengembangan staf akan dibincangkan pada tajuk yang lain.

Peralatan dan Pembangunan Fizikal Sekolah

& Pengawasan fizikal keseluruhan.

& Projek pembangunan kecil.

& Pertambahan fizikal : surau, pembaikan, tambahan sekolah.

& Kemudahan padang permainan.

& Hiasan taman.

& Kantin sekolah.

& Kemudahan bilik darjah.  Seimbang dengan jumlah pelajar.

& Tender-tender kerjasama dengan Jabatan / Kementerian Pendidikan.

& Membuat laporan kepada Kementerian.

& Bajet tahunan sesuai dengan perancangan.

Pengawalan dan Proses Pelaksanaan :

Contoh Sumber Manusia (Guru) :-

& Menentukan berapa guru dikehendaki mengikut mata pelajaran.

& Memberi jadual waktu dan beban kerja yang berpatutan.

& Tempat tinggal, kebajikan dan kemudahan.

& Memberi tugasan sampingan jika guru sudah berpengalaman.

& Surat perlantikan daripada Kementerian Pendidikan.

& Kualiti pengajaran.

& Perancangan sekolah sesuai dengan matlamat dan sumber yang ada.

& Pemberian latihan untuk meningkatkan produktif kerja.

& Penempatan dan pertukaran guru, sekira kita bekerja di Kementerian.

& Mengemaskini data dan bilangan guru di sekolah dan di peringkat Kementerian (jika kerja di Kementerian).  Pertukaran, penempatan


 1. 9.

N

10.

LATIAHAN 1

CONTOH 1

 Jadual 2.2 Keputusan ujian

     
     46   49   46   48   45   49   46   45   47   43    
     45   46   44   47   44   45   49   46   42   47  
     46   44   42   45   46   46   42   45   41   47  
     48   43   43   49   40   44   46   43   45   44  
     41   47   43   47   48   42   44   48   48   45  
     

 

                                                 Jadual 2.3  Sebaran kekerapan

  Skor (x) Akuran Kekerapan (f)  
       49      IIII           4  
      48    IIII          5  
      47    IIII    I          6  
      46    IIII    IIII          9  
      45    IIII    III          8  
      44    IIII    I          6  
      43    IIII          5  
      42    IIII          4  
      41    II          2  
      40    I          1  
         

 Jadual 2.6  Prosedur mengira min

Markah (x) Kekerapan (f) Hasil darab kekerapan  dan markah (fx) 
      49         4         (4)(49) = 196
     48        5        (5)(48) = 240
     47        6        (6)(47) = 282
     46        9        (9)(46) = 414
     45        8        (8)(45) = 360
     44        6        (6)(44) = 264
     43                                                      5        (5)(43) = 215
     42        4        (4)(42) = 168
     41        2        (2)(41) =   82
     40        1        (1)(40) =   40
     
  n = 50             åfx = 2261
     

                        12x’>  =                                                  

                                     =  

                                     =   45.22

     Jadual 2.11 Mengira nilai sisihan piawai menggunakan formula definisi

x f      fx (x – m) (x – m)2f
49 4 196 3.78 57.15
48 5 240 2.78 38.64
47 6 282 1.78 19.01
46 9 414 0.78 5.48
45 8 360 – 0.22 0.39
44 6 264 – 1.22 8.93
43 5 215 – 2.22 24.64
42 4 168 – 3.22 41.47
41 2 82 – 4.22 35.62
40 1 40 – 5.22 27.25
  N = 50 Sfx = 2261   S(x – m)2f=258.58

  Min (m)  =    

Sisihan piawai =      

                          =       

                          =   

                           =    2.27

Jadual 2.10 Mengira nilai sisihan piawai menggunakan formula pengiraan

x f fx x2f Keterangan
49 4 196 9604 x  ialah skor
48 5 240 11520  
47 6 282 13254 f   ialah kekerapan
46 9 414 19044  
45 8 360 16200 fx  ialah hasil
44 6 264 11616     darab skor
43 5 215 9245     dan kekerapan
42 4 168 7056  
41 2 82 3362 x2f  ialah hasil
40 1 40 1600       darab ‘fx’ dengan
  ———- —————– —————–       skor x
  N = 50 Sfx = 2261 Sx2f = 102 501  

                     Sisihan piawai =    

                                                   =              

                                                   =     

                                                   =    

                                                   =      2.27

LATIHAN 1

 (a)    Skor 24 orang murid bagi ujian pelbagai pilihan 50 item ialah seperti di bawah:

             23              15            17             33              11            12

            45              21            39             20              28            10

            14              11            27             41              15            47

            19              42            37             49              12            11

 Kira min, varian dan sisihan piawai bagi skor-skor tersebut serta lukis sebaran kekerapannya. Masukkan data di atas ke dalam SPSS dan kira tiga statistik yang sama seperti di atas serta tunjukkan sebaran kekerapannya (histogram).

 (b)   Masukkan data di bawah ke dalam SPSS dan kira tiga statistik yang sama seperti di atas serta tunjukkan sebaran kekerapannya (histogram).

  Jadual 2.2 Keputusan ujian

     
     46   49   46   48   45   49   46   45   47   43    
     45   46   44   47   44   45   49   46   42   47  
     46   44   42   45   46   46   42   45   41   47  
     48   43   43   49   40   44   46   43   45   44  
     41   47   43   47   48   42   44   48   48   45  
     

 (c)    Apa komen awda tentang jawapan yang dikira secara manual berbanding dengan yang diberi oleh SPSS?

8 Februari 2010

LATIHAN 2

ARNIDATA ialah matrik (orang x item) respon sebenar ujian pelbagai pilihan 40 item ARNIMCQ oleh 33 orang murid. Dengan menggunakan EXCEL dan SPSS jawab soalan berikut:

(LATIHAN INI PERLU DIJAWAB DENGAN TULISAN TANGAN BUKAN DITAIP)

 1. Isikan maklumat mengenai Jumlah Markah dan tunjukkan HISTOGRAM Jumlah Markah menggunakan SPSS:
  Jumlah Markah
Min  
Varian  
Sisihan Piawai  
Minimum  
Maksimum  

 2. Isikan maklumat mengenai item-item ujian:

  Item-Item Ujian
Item mana nilai p paling tinggi dan berapakah p?  
Item mana nilai p paling rendah dan berapakah p?  
Min p bagi semua item  
Item mana  varian pq paling tinggi dan berapakah pq?  
Item mana  varian pq paling rendah dan berapakah pq?  

 3. Isikan maklumat mengenai KORELASI  (r)  item dengan Jumlah Markah:

  Korelasi
Item mana paling tinggi korelasi dengan Jumlah  Markah dan berapakah nilai korelasi?  
Item mana paling rendah korelasi dengan Jumlah  Markah dan berapakah nilai korelasi?  

 4. Apakah indeks kebolehpercayaan (reliability index) bagi ujian di atas?______________________

LATIHAN 3

 (LATIHAN INI PERLU DIJAWAB DENGAN TULISAN TANGAN BUKAN DITAIP)

Berdasarkan perbincagan di dalam kelas,  tukarkan skor mentah di bawah (skor diambil daripada Latihan 1) kepada skor piawai atau skor z menggunakan EXCEL. Min sebaran kekerapan skor di bawah ialah 45.22 dan sisihan piawai 2.27.

     
     46   49   46   48   45   49   46   45   47   43    
     45   46   44   47   44   45   49   46   42   47  
     46   44   42   45   46   46   42   45   41   47  
     48   43   43   49   40   44   46   43   45   44  
     41   47   43   47   48   42   44   48   48   45  
     

 

 1. Dengan bantuan SPSS kira statistik berikut bagi skor piawai tersebut:

 

Statistik Skor Piawai
Min  
Varian  
Sisihan Piawai  
Minimum  
Maksimum  

2. Dengan bantuan SPSS tunjukkan histogram sebaran kekerapan skor piawai di atas. Apakah komen awda tentang bentuk histogram ini berbanding dengan bentuk histogram skor mentahnya di dalam Latihan 1?

 

LATIHAN 4

 (LATIHAN INI PERLU DIJAWAB DENGAN TULISAN TANGAN BUKAN DITAIP)

5 orang mengambil ujian 3 item. Matrik ‘orang x item’ ialah seperti berikut:

            1          2          3

A         1          0          0

B         1          1          0

C         0          0          0

D         1          1          0

E          1          1          1

 1. Kira indeks kebolehpercayaan (alpha) bagi matrik di atas.
 2. Kira nilai kovarian bagi 3 item di atas.
 3. Apakah hubungan nilai kovarian dengan indeks kebolehpercayaan.

 

LATIHAN 5

 (LATIHAN INI PERLU DIJAWAB DENGAN TULISAN TANGAN BUKAN DITAIP)

 Jalankan program ‘ITEMAN’ ke atas data ‘Project.dat’. Berdasarkan output yang dihasilkan jawab soalan berikut:

 Pilih dua item yang paling baik dan dua item yang paling tidak baik dan terangkan sifat-sifat berkaitan empat item tersebut mengapa bersifat begitu.

بسم الله الرحمن الرحيم

Pengurusan KOKURIKULUM

KULIAH  KE – 2 04-02-2010

1. UNSUR-UNSUR  TERBIYYAH DALAM KOKURIKULUM KEUGAMAAN

1.Keimanan kepada Allah

 2.Beradab atau bersusila seperti sopan santun

 3.Taat dan patuh kepada arahan

4.Bertanggungjawab seperti boleh dipercayai atau diharap

 5.Jujur, ikhlas dan amanah Read the rest of this entry »

ko-korikulum

Posted: 08/03/2010 in ko korikulum
Tags:

بسم الله الرحمان الرحيم

Pengurusan KOKURIKULUM  (KULIAH  KE – 1)

KANDUNGAN KURSUS

§Konsep Ko-kurikulum §

Ko-kurikulum  Dalam Spn-21/ Jpi §Jenis Ko-kurikulum

§Pengurusan Ko-kurikulum keugamaan

§Praktik Pengurusan  Ko-kurikulum keugamaan

 §Kajian Di Lapangan Read the rest of this entry »